Wiki

bai tap ve lap bang can doi ke toan

Giai đoạn tổng hợp số liệu là giai đoạn cuối của trình tự phản ánh, tuy nhiên cách thức tổng hợp số liệu như thế nào để dễ dàng, thuận tiện cho việc xử lý số liệu thì cần phải có một phương pháp nhất định, đáp ứng yêu cầu này phương pháp tổng hợp cân đối được xây dựng.Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ đưa ra một số bài tập có lời giải về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán để bạn đọc tham khảo và thực hành.

>>>>xem thêm:Bài tập về phương pháp đối ứng tài khoản

Bạn đang xem: bai tap ve lap bang can doi ke toan

NỘI DUNG BÀI VIẾT

 • 1 Bài tập mẫu về phương pháp cân đối tài khoản
 • 2 Hướng dẫn giải
 • 3 Bài tập thực hành
   • 3.0.1 Tags:

Bài tập mẫu về phương pháp cân đối tài khoản

Cho biết tình hình tài sản của DN B đầu tháng 3/N( đơn vị: 1.000đ)

Tiền mặt 100.000 Tiền gửi ngân hàng 150.000 Phải trả người bán 125.000 Nguồn vốn kinh doanh 1.505.000 Phải thu người mua 150.000 Thành phẩm 250.000 Nguyên vật liệu 120.000 Tài sản cố định hữu hình 1.150.000 Hao mòn TSCĐ 150.000 Vay ngắn hạn 115.000 Hàng mua đi đường 20.000 Lợi nhuận chưa pp 45.000

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh( đơn vị: 1.000đ) học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

 1. Mua công cụ, dụng cụ, giá mua theo hóa đơn chưa có thuế là 45.000, thuế suất thuế GTGT 10%; đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, cuối tháng hàng chưa về nhập kho
 2. Mua vật liệu của công ty Y, tổng giá thanh toán( gồm cả thuế GTGT 10%) là 71.500. DN B đã thanh toán tiền hàng bằng tài khoản, phần còn lại sẽ trả hết trong tháng sau, vật liệu đã kiểm nhận, nhập kho đủ
 3. Vật liệu đi đường tháng trước về nhập kho, chi phí chuyển, bốc dỡ là 2.500 ( giá chưa thuế), thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
 4. Nhận được hóa đơn của số vật liệu mua nhập kho tháng trước, giá chưa có thuế là 31.000( thuế suất thuế GTGT 10%). Được biết tháng trước, kế toán đã ghi sổ theo giá tạm tính là 30.000
 5. Dùng TGNH trả bớt nợ cho người bán 52.000
XEM THÊM:  Giã cào bay

Yêu cầu: hoc chung chi ke toan truong

 1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ trên
 2. Lập bảng cân đối kế toán tháng 3/N của DN A

Hướng dẫn giải

Yêu cầu 1: Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:

 1. Nợ TK hàng mua đi đường: 45.000

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 4.500

Có TK tiền mặt: 49.500 khóa học quản trị hành chính nhân sự

2. Nợ TK Nguyên vật liệu: 65.000

Có thể bạn quan tâm: Các hình ảnh vì sao đưa anh tới

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 6.500

Có TK tiền gửi NH: 35.750

Có TK phải trả người bán: 35.750

3a . Nợ TK nguyên vật liệu: 20.000 học kế toán ở đâu tốt nhất tphcm

Có TK hàng mua đi đường: 20.000

3b . Nợ TK nguyên vật liệu: 2.500

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 250

Có TK tiền mặt 2.750 tự học kế toán online miễn phí

4. Nợ TK nguyên vật liệu: 1.000

Nợ TK thuế GTGT đầu vào 3.100

Có TK phải trả người bán: 4.100

5. Nợ TK phải trả người bán: 52.000

Xem thêm: Top Tìm hiểu nội dung và cách viết sơ yếu lý lịch trích ngang

Có TK tiền gửi ngân hàng: 52.000

Yêu cầu 2: Lập Bảng cân đối kế toán tháng 3/N

Tài sản Đầu kỳ Cuối kỳ Nguồn vốn Đầu kỳ Cuối kỳ 1. Tiền mặt 100.000 47.750 1. Vay ngắn hạn 115.000 115.000 2. TGNH 150.000 62.250 3. Phải thu KH 150.000 150.000 2. phải trả người bán 125.000 112.850 4. Thuế GTGT 14.350 5. Hàng đi đường 20.000 45.000 3. Nguồn vốn KD 1.505.000 1.505.000 6. Nguyên vật liệu 120.000 208.500 7. Thành phẩm 250.000 250.000 4. Lợi nhuân chưa pp 45.000 45.000 8. TSCĐ HH 1.150.000 1.150.000 9. Hao mòn TSCĐ (150.000) (150.000) Tổng tài sản 1.790.000 1.777.850 Tổng NV 1.790.000 1.777.850

XEM THÊM:  Các quy phạm xã hội

Bài tập thực hành

Tình hình tài sản của DN A lúc đầu tháng 1/N như sau(1.000đ): khóa học nguyên lý kế toán

Tài sản cố định 1.500.000 Phải thu người mua 180.000 Nguyên vật liệu 120.000 Qũy phúc lợi 100.000 Thành phẩm tồn kho 200.000 Tiền lương phải trả CNV 45.000 Tiền mặt tại quỹ 150.000 Hàng hóa tồn kho 75.000 Tiền gửi ngân hàng 80.000 Vay dài hạn ngân hàng 200.000 Phải trả người bán 115.000 LN chưa phân phối 110.000 Nguồn vốn kinh doanh 1.700.000 Hao mòn TSCĐ 35.000

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( đơn vị:1.000đ) hoc ke toan truc tuyen mien phi

 1. Mua nguyên vật liệu, giá mua theo hóa đơn là 15.000; toàn bộ tiền hàng đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản, số hàng mua đã được kiểm nhận, nhập kho đủ
 2. Xuất kho hàng hóa gửi đại lý, giá vốn 25.000
 3. Trích lợi nhuận chưa phân phối, lập quỹ đầu tư phát triển 50.000
 4. Dùng tiền mặt thanh toán bớt nợ cho người bán 100.000 học xuất nhập khẩu online miễn phí
 5. Mua một TSCĐ HH đã đưa vào sử dụng, giá mua theo hóa đơn chưa có thuế 20.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt 2.000. Toàn bộ đã được thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
 6. Gửi tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng 35.000 học nguyên lý kế toán
 7. Người mua thanh toán 50% số nợ đầu kỳ cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản, DN đã nhận được giấy báo của NH incoterms 2010 pdf
 8. Mua nhập kho một số công cụ, dụng cụ trị giá hóa đơn 13.200( bao gồm cả thuế GTGT 10%), toàn bộ tiền hàng sẽ được thanh toán cho người bán vào quý sau
 9. Nhận vốn góp liên doanh bằng một TSCĐ HH trị giá thỏa thuận 25.000
XEM THÊM:  &quotTiết Học&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Yêu cầu

 1. Cho biết các nghiệp vụ trên thuộc loại quan hệ đối ứng nào?
 2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh
 3. Lập bảng cân đối kế toán tháng 1 của DN A tin học văn phòng excel

Trên đây, nguyên lý kế toán đã gửi đến bạn một số bài tập về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. Nhờ có phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, các đối tượng sử dụng thông tin có được thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán.

>>>>> xem thêm: Ví dụ về kế toán quá trình sản xuất

Bài biết được biên soạn bởi Team Nguyên Lý Kế Toán.Bạn có thể mail nội dung thắc mắc cần giải đáp của mình đến địa chỉ mail [email protected] Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc và gửi lại mail cho bạn.

Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội và tphcm

Tags:

 • giải bài tập lập bản cân đối kế toán

Bài viết liên quan

Bài tập kế toánBài tập phương pháp tính giá Bài tập có lời giải về tài sản và nguồn vốn bai-tap-ke-toanBài tập kế toán quá trình cung cấp bai-tap-ke-toan-qua-trinh-kinh-doanhBài tập kế toán các quá trình kinh doanh bai-tap-mau-ve-so-sach-ke-toanBài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán chung-tu-ke-toanBài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán Bài tập nguyên lý kế toán có lời giảiBài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu- có lời giải kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.Bài tập về phân loại tài sản và nguồn vốn Điều kiện ghi nhận nợ phải trảBài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ- Có lời giải

Có thể bạn quan tâm: Những “Hẻm” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button