Wiki

bộ phận sản xuất tiếng anh là gì

Các doanh nghiệp trong ngành sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc chế tạo ra các sản phẩm, hàng hóa nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập kinh tế, cũng như các doanh nghiệp ngày càng mở rộng các hoạt động giao thương quốc tế thì việc phải thường xuyên giao tiếp với đối tác nước ngoài là điều hiển nhiên. Để hoạt động giao thương quốc tế diễn ra hiệu quả đòi hỏi bạn phải hiểu rõ các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực sản xuất.Bạn đang xem: Bộ phận sản xuất tiếng anh là gì

Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ tiếng Anh thường gặp trong ngành sản xuất để các bạn đang làm việc trong ngành sản xuất hoặc là yêu thích ngành sản xuất có sự chuẩn bị tốt hơn cho con đường phát triển sự nghiệp của mình.

Bạn đang xem: bộ phận sản xuất tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa.

The company’s new model will be going into production early next year.

Mẫu mới của công ty sẽ được đưa vào sản xuất vào đầu năm sau.

The company expects to resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến sẽ sản xuất trở lại sau hai tháng.

Số lượng sản phẩm do công ty sản xuất ra.

Company’s production has risen steadily over the years.

Sản lượng của công ty tăng đều trong những năm qua.

Bắt đầu / ngừng sản xuất.

This model is scheduled to go into / out of production by the end of the year.

Mẫu này dự kiến sẽ bắt đầu / ngừng sản xuất vào cuối năm.

bộ phận sản xuất tiếng anh là gìCác cụm từ đi với production thường gặp:

Production manager: trưởng phòng sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / giảm sản lượng

Go into / out of production: bắt đầu / ngừng sản xuất

Production cost: chi phí sản xuất, giá thành sản xuất

Production process: quy trình sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: kế hoạch sản xuất

Production schedule: lịch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: hoạt động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, phòng sản xuất

Production department: tác động đối với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: phương thức sản xuất

Production possibility: khả năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: thiết bị sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials to maximize returns.

Tập trung tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu để tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production and distribution.

Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi giá cả nguyên vật liệu, cũng như chi phí sản xuất và phân phối.

We’ve got to discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải thảo luận về các nguyên vật liệu cần để sản xuất ra các sản phẩm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials.

Chi phí nguyên liệu bao gồm nguyên liệu trực tiếp, cũng như nguồn cung cấp và nguyên liệu gián tiếp.

Các cụm từ đi với “raw materials” thường gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê nguyên liệu tồn kho

Raw materials site: căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: mức chu chuyển nguyên liệu

Major raw materials: nguyên vật liệu chính

3. Factory: nhà máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi có 20 nhà máy trên toàn thế giới

I work in Hai Phong factory

Tôi làm việc tại nhà máy Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản báo cáo đánh giá cao các tiêu chuẩn an toàn tại nhà máy.

The company plans to shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

Công ty có kế hoạch đóng cửa bốn nhà máy và cắt giảm 5.000 việc làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân nhà máy đã tổ chức một cuộc đi bộ vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại nhà máy.Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Nhạc Trên Soundcloud Là Gì Và Nó Có Thể Làm Gì Cho Tôi?

Các cụm từ đi với factory thường gặp:

Factory accounting: kế toán nhà máy

XEM THÊM:  window modules installer worker là gì

Factory act: quy định tại nhà máy

Factory automation: tự động hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: giám đốc nhà máy

Factory overhead: chi phí chung của nhà máy

Factory layout: bố trí sắp đặt trong nhà máy

Aggregate at factory: giá xưởng

At factory: giá giao hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Tôi làm việc cho một công ty chuyên sản xuất đồ chơi.

We manufacture components for our car production plants in Europe.

Chúng tôi sản xuất các linh kiện cho nhà máy sản xuất xe hơi tại Châu Âu của chúng tôi.

Các cụm từ đi với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture: sản xuất quy mô lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of home manufacture: sản xuất trong nước

Xem thêm: Các cách sửa lỗi i/o device error

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bản chạy thử, mẫu ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở cấp độ nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: hãng sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new product can require two years to develop.

Một sản phẩm mới có thể cần tới 2 năm để phát triển.

The manufacturer had to withdraw the product because of a design fault.

Nhà sản xuất đã phải thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims to develop more quality products over the coming year.

Công ty mong muốn phát triển nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong năm tới.

*

End / final / finished product: sản phẩm cuối

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Intermediate product: sản phẩm trung gian

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

NPS (network product support): hỗ trợ sản phẩm mạng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

UPC (universal product code): mã sản phẩm phổ biến

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Bulk product: sản phẩm không đóng bao, sản phẩm có khối lượng lớn

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

High quality product: sản phẩm chất lượng cao

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Main product: sản phẩm chính

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Primary product: sản phẩm chủ yếu

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Product family: dòng sản phẩm

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Product information: thông tin sản phẩm

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

6. Quality: chất lượng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Ngữ cảnh sử dụng:

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

To keep close liaison with QA & QC to ensure good quality of products.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Giữ liên hệ với QA & QC để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of quality materials.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Làm việc với các nhà cung cấp trong việc thiết lập một hệ thống nhằm đảm bảo việc cung cấp kịp thời các nguyên liệu chất lượng.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Các cụm từ đi với Quality thường gặp:

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Acceptance quality level: tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

XEM THÊM:  List mặt phẳng trung trực là gì

Actual quality: chất lượng thực tế

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Certificate of quality: giấy chứng nhận chất lượng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Guarantee of quality: giấy đảm bảo chất lượng sản phẩm

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

High quality goods: hàng chất lượng cao

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Manufacture’s certificate of quality: giấy chứng chất lượng của nhà sản xuất

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Quality assurance: sự đảm bảo chất lượng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, quản lý chất lượng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Quality control department: phòng kiểm tra chất lượng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Total quality control / management: quản lý chất lượng toàn diện

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

*7. Productivity: năng suất

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Ngữ cảnh sử dụng:

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Control and analyze production activities to make improvement for cost efficiency to maximize productivity

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để cải tiến hiệu quả chi phí nhằm tối đa hóa năng suất.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Conduct training for production employees to increase company’s productivity.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Tiến hành đào tạo cho nhân viên sản xuất để nâng cao năng suất của công ty.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Có thể bạn quan tâm: Top 1 điểm lô bao nhiêu tiền? Cách tính tiền lô đề chính xác

Các cụm từ đi với Productivity thường gặp:

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Increase of productivity: sự gia tăng năng suất

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Productivity tools: công cụ tăng năng suất

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Productivity wage: lương theo năng suất

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

8. Inventory: kiểm kê, hàng tồn kho

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Ngữ cảnh sử dụng:

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence and spoilage costs.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Sở hữu lượng lớn hàng tồn kho trong thời gian dài thường không tốt cho doanh nghiệp vì chi phí lưu trữ hàng tồn kho, lỗi thời và hư hỏng.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Việc quản lý toàn bộ hàng tồn kho là một phần quan trọng của một chiến lược bán hàng thành công.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

The company usually conducts an inventory of production materials at the end of month.

XEM THÊM:  Những Nhân viên ie là gì? Những thông tin hữu ích về nhân viên ie

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Công ty thường tiến hành kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào cuối tháng.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Các cụm từ đi với Inventory thường gặp:

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Inventory control: kiểm soát hàng tồn kho

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Inventory records: biên bản kiểm kê hàng tồn kho

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Inventory management: quản lý hàng tồn kho

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Inventory on consignment: hàng tồn kho gửi bán

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Inventory pricing: cách định giá hàng tồn kho

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Period inventory: kiểm kê hàng tồn kho định kỳ

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

*

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Ngữ cảnh sử dụng:

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Making plan for buying machines, equipment to supply enterprise’s production demands.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Lập kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Quản lý việc sửa chữa định kỳ, bảo dưỡng máy móc, hệ thống thiết bị của nhà máy.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Các cụm từ đi với Equipment thường gặp:

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Automated equipment: thiết bị tự động hóa

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Automatic check out equipment: thiết bị kiểm tra tự động

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Capital equipment: thiết bị sản xuất

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Equipment and infrastructure: trang thiết bị và cơ sở hạ tầng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Equipment funds: quỹ mua sắm thiết bị

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Stand-by equipment: thiết bị dự phòng

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

*Ngữ cảnh sử dụng:

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Companies are trying to reduce manufacturing cycle time.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Các công ty đang cố gắng làm giảm thời gian của chu kỳ sản xuất.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Plans and directs the manufacturing engineering, test engineering and engineering support wiki.noithatvietphat.vn thêm: Pesta Olahraga Asia – Đại Hội Thể Thao Châu Á

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ phận kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.

Có thể bạn quan tâm: Những Nghiệm Tầm Thường Là Gì ? Nghiệm Không Tầm Thường là gì ?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button