Cảnh sát điều tra là gì ? Tổ chức bộ máy của cơ quan cảnh sát điều tra

a) Trách nhiệm của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có các quyền sau đây:

Bạn đang xem: Cơ quan cảnh sát điều tra là gì

– Điều tra những vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra và áp dụng mọi biện pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để xác định tội phạm, thủ phạm, lập hồ sơ, khởi tố. truy tố; Xác định lý do và điều kiện của tội phạm, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa;

– Ủy viên Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo công tác điều tra theo quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án của Công an cấp tỉnh, cấp huyện trên phạm vi cả nước; Giao cho các cơ quan khác thực hiện các hoạt động điều tra khác nhau thực hiện quyền điều tra;

– Nghiên cứu, tổng hợp tình hình tội phạm, công tác điều tra, xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra công an nhân dân; thống kê tội phạm theo quy định của pháp luật;

-Tổ chức nghiên cứu, tổng kết sơ kết về công tác điều tra, xử lý các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Công an nhân dân;

– Bộ Công an điều tra việc quản lý trại tạm giam thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý trại tạm giam, tạm giữ của Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Trại tạm giam theo quy định của pháp luật. pháp luật.

Trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị thuộc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

– Trách nhiệm và Quyền hạn của Sở Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội:

+ Tiến hành điều tra các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh quy định tại các Chương 12, 13, 14, 15, 19, 20 và 22 của Bộ luật Hình sự điều tra (sau đây gọi là gọi là tội phạm về trật tự xã hội), nhưng việc điều tra trực tiếp là cần thiết;

+ Sơ kết, tổng kết công tác điều tra, trừng trị các tội phạm về TTXH.

– Quyền hạn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, nhiệm vụ quản lý kinh tế:

+ Điều tra các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp (sau đây gọi là tội phạm kinh tế) thuộc thẩm quyền điều tra của Công an cấp tỉnh quy định tại các Chương 16, 17 và 21 Bộ luật Hình sự. quản lý vị trí) nhưng xét thấy cần thiết phải có một cuộc điều tra trực tiếp;

+ Sơ kết, tổng kết công tác điều tra, trừng trị tội phạm dưới góc độ, quan điểm quản lý kinh tế trật tự.

-Nhiệm vụ và Quyền hạn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy:

+ Điều tra những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Công an cấp tỉnh theo Chương 18 Bộ luật Hình sự mà xét thấy cần trực tiếp điều tra;

+ Sơ lược về công tác điều tra, trừng trị tội phạm ma tuý.

– Bộ Công an Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an:

Quyền hạn của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an như sau:

+ Các nhiệm vụ hình sự, tiếp nhận thông tin, phát hiện tội phạm, phân loại và bàn giao ngay cho cơ quan có thẩm quyền xử lý;

+ Quản lý con dấu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an;

+ Theo sự ủy thác của Người phụ trách Cơ quan điều tra Bộ Công an, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong việc hướng dẫn hoạt động điều tra tội phạm;

+ Khi Người chịu trách nhiệm điều tra Bộ Công an xét thấy cần thiết thì hỗ trợ Người phụ trách Cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra một số vụ án thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra.

+ Giúp người phụ trách cơ quan điều tra Bộ Công an xác định hồ sơ vụ án của nhiều vụ án do cơ quan điều tra chuyển sang viện kiểm sát nhân dân;

+ Hỗ trợ Bộ Công an điều tra, xử lý khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng, tố giác điều tra viên làm trái pháp luật của Điều tra viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT thực hiện việc điều tra đối với Bộ Công an theo quy định. của Luật tố tụng hình sự.

+ Tóm tắt và giám sát chung các công việc được yêu cầu;

+ Tổng kết, sơ kết công tác điều tra tội phạm của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và các công tác khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; thống kê tội phạm theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý Trại tạm giam thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; hướng dẫn, chỉ đạo công tác tạm giữ của Công an cấp tỉnh, Trại tạm giam Công an cấp huyện, Trại tạm giam theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Khuếch tán tinh dầu bằng que mây là gì? Công dụng? – Nada Oils

b) Trách nhiệm, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh

Công an cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

– Điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh đối với các tội quy định từ Chương 12 đến Chương 22 của Bộ luật Hình sự (trừ những tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Tòa án nhân dân cấp tỉnh), Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tội phạm thuộc lĩnh vực công an nhân dân thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Công an cấp huyện nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra, áp dụng tất cả các biện pháp quy định của Bộ luật tố tụng hình sự để xác định tội phạm, người phạm tội, lập hồ sơ vụ án, nộp đơn tố cáo; xác định nguyên nhân và điều kiện của tội phạm và yêu cầu các biện pháp khắc phục và phòng ngừa của các cơ quan và tổ chức có liên quan;

– Giúp Trưởng Công an cấp tỉnh kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện; hướng dẫn Cơ quan Công an nhân dân cấp tỉnh khác được cử thực hiện hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tố tụng hình sự và Điều lệ tổ chức. của Tổ chức điều tra hình sự và Bộ Công an Bộ quy định việc thực hiện quyền điều tra.

– Nghiên cứu toàn diện tình hình tội phạm, điều tra, xử lý các loại tội phạm về an ninh trật tự xã hội, quản lý kinh tế, việc làm và tội phạm ma túy, triển khai công tác thống nhất. Luật;

-Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác điều tra, truy xét tội phạm về trật tự xã hội, trật tự quản lý kinh tế, tội phạm thi hành công vụ và tội phạm ma túy của tỉnh;

– Theo quy định của pháp luật và Bộ Công an, kiểm tra, hướng dẫn công tác của Trại tạm giam, Trại tạm giam Công an cấp tỉnh, cấp huyện.

p>

Quyền hạn cụ thể của từng đơn vị thuộc Công an tỉnh

– Trách nhiệm và Quyền hạn của Sở Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội:

+ Đối với các tội phạm thuộc các Chương 12, 13, 14, 15, 19, 20 và 22 của Bộ luật Hình sự thì vụ án hình sự được điều tra, xét xử. Tòa án nhân dân cấp tỉnh (trừ tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan điều tra công an nhân dân hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của công an nhân dân thì cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện sẽ điều tra tại đồn công an, nhưng được cho là cần thiết để điều tra trực tiếp;

+ Bản tóm tắt ban đầu và cuối cùng về công tác điều tra, xử lý tội phạm về TTXH của tỉnh.

– Quyền hạn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, nhiệm vụ quản lý kinh tế:

+ Điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh đối với các tội phạm thuộc các Chương 16, 17 và 21 Bộ luật Hình sự (trừ những tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Bộ Công an nhân dân) hoặc Công an cấp huyện Điều tra tội phạm mà cơ quan Công an có thẩm quyền điều tra nhưng xét thấy cần thiết phải trực tiếp điều tra. ;

+ Sơ kết, tổng kết công tác điều tra, xử lý tội phạm về quản lý kinh tế và thi hành công vụ của tỉnh.

-Nhiệm vụ và Quyền hạn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy:

+ Điều tra những vụ án hình sự mà những tội phạm thuộc Chương 18 Bộ luật Hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp Công an nhưng phải điều tra trực tiếp;

+ Sơ kết, tổng kết công tác điều tra, xử lý tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

– Công an tỉnh:

Cơ quan xử lý vụ án Công an cấp tỉnh có các quyền sau đây:

+ CSHS trực tiếp nhận tin báo, vạch trần, phân loại, bàn giao ngay cho đơn vị có thẩm quyền xử lý.

+ Con dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh;

+ Theo sự ủy thác của người phụ trách Cơ quan điều tra Công an tỉnh, kiểm tra, hướng dẫn việc thực thi pháp luật các hoạt động điều tra;

+ Giúp người phụ trách Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh điều tra một số vụ án thuộc thẩm quyền khi xét thấy cần thiết.

+ Giúp cán bộ phụ trách cơ quan điều tra Công an tỉnh xác định hồ sơ vụ án nhiều vụ án do cơ quan điều tra khởi tố, bàn giao cho viện kiểm sát nhân dân;

+ Giúp Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh giải quyết tố cáo của Điều tra viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với các Quyết định điều tra, tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. hành vi hoặc hành vi bất hợp pháp,

p>

+ Tổng hợp, theo dõi công tác truy nã trên địa bàn tỉnh;

+ Tổng kết, sơ kết công tác điều tra tội phạm và thực hiện các công việc khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; thống kê tội phạm theo quy định của pháp luật;

+ Theo quy định của pháp luật và Bộ Công an, kiểm tra, hướng dẫn công tác của Trại tạm giam Công an cấp tỉnh, cấp huyện, Trại tạm giam.

p>

Xem thêm: thi thử tiếng anh là gì

c) Quyền hạn của Cơ quan điều tra cấp huyện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện có các trách nhiệm sau đây:

– Điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện đối với các tội quy định từ Chương 12 đến Chương 22 của Bộ luật Hình sự, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra công an nhân dân áp dụng tất cả các biện pháp quy định của Bộ luật tố tụng hình sự để xác định người phạm tội, lập hồ sơ vụ án, khởi tố; tìm nguyên nhân. và các điều kiện phạm tội, đồng thời yêu cầu các cơ quan và tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

– Nghiên cứu, tổng hợp tình hình tội phạm và điều tra, xử lý tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, trật tự quản lý việc làm và tội phạm ma túy; thống kê tội phạm trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

-Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác điều tra, xử lý tội phạm về trật tự xã hội, trật tự quản lý kinh tế, tội phạm thi hành công vụ và tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện;

– Theo quy định của pháp luật và Bộ Công an, kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý trại tạm giam, tạm giữ tại các trại tạm giam thuộc Công an cấp huyện.

Trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

-Nhóm Điều tra Cấp cao Trách nhiệm An sinh Xã hội:

+ Các vụ án hình sự thuộc Chương 12, Chương 13, Chương 14, Chương 15, Chương 19, Chương 22, Chương 22 của Bộ luật hình sự thì được xét xử trước khi Điều tra vụ án hình sự. Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra Công an nhân dân;

+ Sơ kết, tổng kết công tác điều tra, xử lý các vụ án hình sự liên quan đến TTXH trên địa bàn.

-Trách nhiệm, quyền hạn của Lữ đoàn Điều tra hình sự trong quản lý kinh tế:

+ Điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện đối với các tội quy định tại các Chương 16, 17 và 21 của Bộ luật Hình sự, trừ những tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra. Công an nhân dân;

+ Bản tóm tắt ban đầu và cuối cùng về công tác điều tra, xử lý tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và thi hành công vụ trên địa bàn.

– Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy:

+ Điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện về các tội danh theo Chương 18 Bộ luật Hình sự;

+ Bản tóm tắt bước đầu và tổng kết công tác điều tra, xử lý tội phạm ma tuý trên địa bàn toàn huyện.

-Nhiệm vụ, Quyền hạn của Đội Điều tra tổng hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

+ Các nhiệm vụ hình sự, tiếp nhận thông tin, phát hiện tội phạm, phân loại và bàn giao ngay cho cơ quan có thẩm quyền xử lý;

+ Con dấu của cơ quan điều tra Công an trên địa bàn quản lý;

+ Giúp người phụ trách Cơ quan điều tra Công an cấp huyện xác minh hồ sơ vụ án nhiều vụ án do Đội điều tra vụ án điều tra chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân;

+ Giúp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng hoặc việc điều tra viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện về hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. quy định của Luật tố tụng hình sự.

+ Tổng kết, sơ kết công tác điều tra tội phạm, thực hiện các công việc khác thuộc lĩnh vực quản lý quốc gia của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện; thống kê tội phạm theo quy định của pháp luật;

+ Tóm tắt và giám sát chung về công tác truy nã trong khu vực;

+ Theo quy định của pháp luật và Bộ Công an, cơ quan Công an cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam.

d) Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra giữa các đơn vị của Cơ quan điều tra

Trong trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền của Cơ quan điều tra Bộ Công an thì người phụ trách Cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định; trường hợp có tranh chấp vượt thẩm quyền của Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh, Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm Người phụ trách Cơ quan điều tra Công an cấp huyện quyết định; tại trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền điều tra giữa các Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện thì người phụ trách Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện quyết định.

3.2. Vai trò của cảnh sát điều tra

Các cơ quan điều tra ngày càng quan tâm nhiều hơn đến hoạt động điều tra cơ bản về phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, công tác điều tra cơ bản về phòng, chống tội phạm được thực hiện cấp thiết trong phạm vi chức năng của Công an cơ sở.

Thông qua công tác điều tra cơ bản, công an cơ sở sẽ theo dõi sát tình hình để hỗ trợ triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ khác.

Hiểu rõ vai trò của hoạt động điều tra cơ bản đối với hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm để tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hoạt động kinh doanh cơ bản, đặc biệt là kết quả của hoạt động điều tra cơ bản giúp cho hoạt động kinh doanh trong phạm vi nhiệm vụ của mình được thực hiện, đồng thời là cơ sở vững chắc để cấp ủy, chính quyền kiến ​​nghị các biện pháp ngăn chặn, công tác chiến đấu. Tội phạm và đạt được những kết quả nhất định, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, giữ vững ổn định chính trị xã hội ở địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xem thêm: Tính chất vật lý của Vàng, hóa học phổ thông – Vật lí phổ thông

Viết một bình luận