Toplist

Danh sách 20+ của công chức ở việt nam hiện nay tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Video Danh sách 20+ của công chức ở việt nam hiện nay tốt nhất, đừng bỏ lỡ
noithatvietphat.vn tổng hợp và liệt ra những của công chức ở việt nam hiện nay dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và …

 • Tác giả: snv.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(492 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Công vụ ở Việt Nam nhìn từ pháp lý và thực tiễn

 • Tác giả: www.moha.gov.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(892 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước – Bộ Nội vụ

 • Tác giả: www.moha.gov.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1458 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Nguồn: Báo cáo số 135/BC-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ tổng kết công tác giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ; Thông …

Xem ngay

4.Thực trạng của đội ngũ cán bộ, công chức trong công cuộc cải cách …

 • Tác giả: phutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1841 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: … về cán bộ công nhân viên chức hiện nay đã thực hiện dược những gì của đội … Qua 5 năm của giai đoạn I (2001-2005) chương trình tổng thể cải cách hành …

Xem ngay

5.NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ …

 • Tác giả: truongchinhtri.camau.gov.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(491 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức ở cơ … đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi gợi sự cống hiến vì sự phát triển của …

Xem ngay

6.Những điểm mới, sửa đổi, bổ sung về khái niệm công chức và phân …

 • Tác giả: thads.moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1963 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

 • Tác giả: cchc.mard.gov.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(790 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Trong quá trình thực thi công vụ, một số nhân tố khách quan và chủ quan đã tác động gây ra tình trạng lệch chuẩn đạo đức công vụ ở một bộ phận cán bộ, …
XEM THÊM:  Top 28 công thức làm kem chuối hay nhất hiện nay

Xem ngay

8.Xây dựng đội ngũ công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả: tcnn.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(524 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm …

 • Tác giả: noichinh.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(399 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.Xây dựng văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả: tuyenquang.dcs.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1900 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

11.Một số vấn đề về đội ngũ cán bộ, công chức (Phần cuối)

 • Tác giả: hdll.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1090 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

12.Công chức Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikipedia.org
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(471 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Công chức tại Việt Nam, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2008 và sửa đổi, …

Xem ngay

13.Công chức là gì ? Khái niệm công chức được hiểu như thế nào ?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(584 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: + Loại đối với ngạch công chức quy định tại … tại Điều 34 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, …

Xem ngay

14.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu …

 • Tác giả: www.quanlynhanuoc.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1626 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

15.[PDF] XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY THEO …

 • Tác giả: hcma.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1798 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Trên cơ sở nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của vấn đề trên, Hồ Chí Minh đã quan tâm xây dựng đội ngũ công chức Việt Nam vững mạnh, vừa hồng, vừa.
XEM THÊM:  Top 30 công thức hóa học của nhôm oxit hay nhất

Xem ngay

16.[PDF] HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Ở VIỆT …

 • Tác giả: hcma.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(327 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: ở Việt Nam hiện nay” Lương Thanh Cường (tác giả), 2008. Đối tượng nghiên cứu của luận án là chế độ công vụ, công chức ở nước ta trước khi ban hành.

Xem ngay

17.Cách phân biệt cán bộ, công chức, viên chức dễ hiểu nhất

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(506 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

18.Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã …

 • Tác giả: tuyenquang.dcs.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1441 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

19.Xây dựng văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên …

 • Tác giả: lyluanchinhtri.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1274 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

20.Hội thảo: “Chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam – Những vẫn đề …

 • Tác giả: isos.gov.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(687 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

21.Bỏ biên chế để giảm gánh nặng 11 triệu người ăn lương nhà nước

 • Tác giả: www.vanlanguni.edu.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(417 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Đội ngũ công chức, viên chức của chúng ta đông như vậy, nhưng theo nhiều … Có thể nói hiện nay chúng ta cũng đang ở thực trạng của những năm 80 về thu, …

Xem ngay

22.Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước tại một số quốc …

 • Tác giả: sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1961 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Sau đó, thời gian thử việc là 01 đến 03 năm tùy theo chức danh. Chính phủ Mỹ rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, thể hiện trong việc …

Xem ngay

24.Trách nhiệm của công chức, viên chức trong bối cảnh xây dựng và …

 • Tác giả: sonoivu.namdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1075 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

25.KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ …

 • Tác giả: caicachhanhchinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(588 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

26.Tìm hiểu một số quy định về công chức, viên chức – Sở Tư pháp

 • Tác giả: sotuphap.thaibinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(988 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

27.Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở …

 • Tác giả: hrmo.hcmute.edu.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1738 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Hoạt động công vụ theo Điều 2 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 “là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của luật này và các …

Xem ngay

28.[PDF] CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 • Tác giả: www.xaydungdang.org.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1323 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: công vụ, công chức, thường xuyên xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã … Ở Việt Nam, trải qua một thời gian dài cho đến trước khi Luật Cán bộ, công …

Xem ngay

29.Thế nào là cán bộ? Thế nào là viên chức? Thế nào là công chức?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(941 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

30.[PDF] sáng kiến đạo đức công vụ.pdf – huyện Lý Nhân

 • Tác giả: lynhan.hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(394 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: phần nâng cao đạo đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức hiện nay tôi đưa ra … Việc nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm ở một số.

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về của công chức ở việt nam hiện nay trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button