Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học 2022 – HoaTieu.vn

Cách tính điểm trung bình của trường trung học phổ thông, trung học phổ thông và đại học cung cấp cho bạn hướng dẫn cụ thể về cách tính điểm trung bình cho tất cả các môn học và theo dõi quá trình học tập của bạn.

Điểm số luôn là mối quan tâm của học sinh trong suốt cuộc đời của họ. Bởi vì điểm số sẽ quyết định danh hiệu của học sinh hoặc khả năng đủ điều kiện để lên lớp. hoatieu.vn xin hướng dẫn các bạn cách tính điểm trung bình thcs và thpt, đại học qua bài viết dưới đây. Vui lòng tham khảo:

Bạn đang xem: điểm trung bình các môn học là gì

 • Cách viết bản kiểm điểm ở trường
 • Cách viết bản kiểm điểm về cuộc chiến của học sinh
 • Cách viết bản kiểm điểm về trường muộn

Cách tính điểm trung bình môn học, điểm trung bình học kỳ I, học kỳ II và cả năm học THCS, THPT, tính điểm học phần đại học, tính điểm đầu vào THPT. thi cử là một vấn đề rất khó được nhiều học sinh rất quan tâm trong cuộc sống hiện nay. Các bài viết dưới đây sẽ giúp các em học sinh dễ dàng tính toán, đánh giá kết quả học tập của mình, sử dụng các bài này để hệ thống điều chỉnh phương pháp học tập đạt kết quả tốt nhất, nắm được các danh hiệu học sinh đạt được trên lớp. năm học.

1. Máy tính điểm trung bình trực tuyến

Bước 1: Bạn chọn một phương pháp tính điểm. Có 3 hình thức cho bạn lựa chọn: điểm học sinh (tính điểm trung bình cả năm học và xếp loại học sinh), điểm trung bình học kỳ (tính điểm trung bình từng môn trong học kỳ), điểm trung bình cả năm (tính điểm điểm trung bình cả năm của từng môn học).

Bước 2: Chỉ cần nhập dữ liệu điểm môn học của bạn vào các ô thích hợp và nhấp để xem kết quả. Điểm trung bình được tính ngay lập tức và kết quả hiển thị trên màn hình để bạn tham khảo.

Lưu ý: Chỉ để phân loại học sinh, trước tiên bạn cần chọn một lớp và nhập điểm trung bình cả năm của từng môn học vào ô thích hợp để hệ thống tính toán.

2. Tại sao tôi cần tính điểm trung bình?

Điểm trung bình là điểm khách quan nhất phản ánh quá trình học tập và khả năng tiếp thu của người học. Với số điểm này, giáo viên có thể đánh giá xem học sinh của mình có hiểu bài giảng hay không và mức độ ghi nhớ của bài giảng.

Điểm gpa là điểm cho sự kết hợp của các bài kiểm tra, chẳng hạn như bài kiểm tra thường xuyên, bài kiểm tra thường xuyên và bài kiểm tra học kỳ. Các bài kiểm tra định kỳ có thể là bài kiểm tra nói nhanh khi bắt đầu lớp học, hoặc bài kiểm tra thực hành, bài kiểm tra, v.v. Đối với các trường trung học phổ thông, mức điểm này chỉ có vào cuối một học kỳ của năm học.

3. cách tính điểm trung bình cho học kỳ thcs, thpt

3.1. Cách tính điểm trung bình thcs, thpt học kỳ theo thông báo 22

Từ năm học 2021-2022, việc đánh giá thành tích học tập và hạnh kiểm sẽ được áp dụng cho học sinh lớp 6 theo thông tư 22/2021 / tt-bgdĐt. Tiếp tục áp dụng cho các lớp 7 và 10 từ năm học 2022-2023, và sẽ tiếp tục áp dụng sau lớp 9 và 12.

– Điểm trung bình học kỳ (sau đây gọi là dtbmhk) cho mỗi môn học được tính như sau:

dtbmhk =

tĐĐgtx + 2 x ddgk + 3 x tĐĐkk

Số đơn vị + 5

tĐĐgtx: Xem lại tổng điểm thường xuyên.

– Điểm trung bình các môn học trong năm (viết tắt là dtbmcn) được tính như sau:

tbmcn =

tbmhki + 2 x tbmhkii

3

dtbmhki gpa cho học kỳ đầu tiên.

dtbmhkii: gpa học kỳ hai.

3.2.Cách tính điểm trung bình thcs, thpt học kỳ theo thông báo 26

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 26/2020 / tt-bgdĐt sửa đổi, bổ sung quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học phổ thông và ban hành kèm theo Thông tư số . 58/2011 / tt -bgddt ngày 12 tháng 12 năm 2011.

Tương ứng, điểm trung bình học kỳ là điểm trung bình của kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kết quả kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, kiểm tra đánh giá cuối kỳ và được tính theo hệ số quy định tại Điều 7. đoạn 2 Thông tư 58.

Gpa của học kỳ này được tính như sau:

Xem thêm: nhị thập bát tú là gì

Điểm trung bình học kỳ (viết tắt là dtbmhk) là điểm trung bình của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, điểm kiểm tra giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ. Đoạn 2 Điều 7 của Thông báo này quy định như sau:

Vị trí:

tĐĐgtx: tổng điểm cho các bài kiểm tra và đánh giá thông thường

dgd: điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ

Điểm: Điểm bài kiểm tra, Bài đánh giá cuối cùng

dttx: điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên

Yếu tố Điểm Bài kiểm tra, Đánh giá Định kỳ và Định kỳ

a) Điểm Kiểm tra và Đánh giá Định kỳ (viết tắt là td): Được tính với hệ số 1;

b) Kết quả kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (viết tắt là dgd): hệ số tính 2;

c) Điểm Kiểm tra và Đánh giá Cuối cùng (viết tắt là tdck): Hệ số tính toán 3.

 • Cách phân loại kết quả học tập ở trường trung học phổ thông

4. Cách tính điểm thcs trung bình cả năm, thpt

Gpa cả năm là điểm trung bình của gpa học kỳ đầu tiên và gpa học kỳ thứ hai (lưu ý rằng điểm trung bình của học kỳ thứ hai tăng gấp đôi, các bạn).

Công thức tính điểm trung bình hàng năm như sau:

Gpa cả năm = Học kỳ 1 gpa + (Học kỳ 2 gpa x 2) = kết quả / 3

Ví dụ:

Bạn có gpa trong Học kỳ 1 là 6,5 và Học kỳ 2 là 7,0. Áp dụng công thức trên, chúng ta nhận được

Gpa cho cả năm môn Văn = 6,5 + (7,0 x 2) = 20,5 / 3 = 6,8.

Cũng cần lưu ý rằng điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình cả năm được làm tròn đến số nguyên hoặc số thập phân gần nhất.

 • Cách phân loại các lớp trung học cơ sở

5. Cách tính điểm tốt nghiệp thpt 2022

Điểm của mỗi bài thi được chuyển sang thang điểm 10 để xét tốt nghiệp.

Điểm Tốt nghiệp (dxtn) cho giáo dục trung học được tính như sau:

Cách tính điểm xét tốt nghiệp

Thí sinh đủ điều kiện dự thi không bị kỷ luật hủy điểm thi, các bài thi được công nhận tốt nghiệp đều đạt từ 1,0 điểm trở lên trên thang điểm 10, điểm trúng tuyển từ 5,0 trở lên. Điểm trên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Xem: Cách Tính Điểm Tốt nghiệp Trung học năm 2022

6. Cách tính điểm trung bình theo tín chỉ đại học

6.1. Cách tính tín chỉ đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quy định mới về đào tạo đại học tại Thông tư số 08/2021 / tt-bgdĐt. Theo đó, kể từ ngày thông báo 3/5/2021 có hiệu lực, các quy định sau sẽ được áp dụng đối với xếp loại học lực của sinh viên cao đẳng.

Cách tính và quy đổi điểm của khóa học

Xem thêm: Giáo án nếp sống thanh lịch văn minh lớp 6 – Bài 1: Thanh lịch, văn minh – Nét đẹp của người Hà Nội – Giáo án điện tử văn minh thanh lịch lớp 6 – VnDoc.com

Điểm của khóa học được tính bằng cách nhân tổng điểm của từng tiểu mục với trọng số tương ứng của chúng, làm tròn đến dấu thập phân và tính điểm bằng chữ cái.

– Xếp loại điểm vượt qua cho các khóa học được tính vào điểm tổng kết học tập, bao gồm:

 • a: 8,5 đến 10,0;
 • b: 7,0 đến 8,4;
 • c: 5,5 đến 6,9;
 • d: từ 4,0 đến 5,4.

– Đối với các môn học không có trong gpa, không được tính điểm, bắt buộc phải có điểm p từ: 5.0 trở lên.

– lớp không tuân theo f: nhỏ hơn 4,0.

– Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các chữ cái được phân loại không có trong gpa học thuật:

 • i: Điểm không hoàn thành do kỳ thi hoặc bị hoãn thi;
 • x: Điểm không hoàn thành do không đủ tài liệu;
 • r: Điểm được miễn, số tín chỉ được chấp thuận.

Cách tính và quy đổi mức trung bình của học kỳ và cả năm

Theo khoản thứ hai của Điều 10 của “Quy chế đào tạo trình độ đại học”, điểm trung bình được tính và điểm chữ cái của khóa học được quy đổi thành điểm như sau:

-a chuyển đổi thành 4;

-b chuyển đổi thành 3;

-c chuyển đổi thành 2;

-d chuyển đổi thành 1;

-f chuyển đổi thành 0.

Điểm thư không thuộc một trong những điểm trên sẽ không được tính vào điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc điểm trung bình tích lũy. Các môn học không thuộc yêu cầu của chương trình đào tạo không được tính vào tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Vì vậy, Đối với các trường áp dụng thang điểm 4, học sinh sẽ xem xét điểm thành phần và điểm trung bình cho các khóa học trên thang điểm 10, sau đó xếp loại các khóa học theo điểm chữ cái và chuyển đổi nó thành thang điểm 4 để tính điểm trung bình của học kỳ và cả năm.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 10 cũng quy định rằng đối với các cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo theo hệ thống năm và áp dụng hệ thống điểm 10, điểm trung bình sẽ được tính theo năm. Lớp học. Trên thang điểm 10, Điểm chữ A sẽ không được chuyển đổi thành điểm.

6.2. Cách tính điểm trung bình tích lũy

Điểm trung bình tích lũy theo tín chỉ được tính bằng cách nhân tổng điểm của mỗi môn học với số tín chỉ của mỗi môn học và chia cho tổng số tín chỉ (tín chỉ cho tất cả các môn học). Bạn tính theo công thức sau, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học

Vị trí:

 • a là điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình tích lũy
 • ai là điểm cho học phần thứ i
 • ni là số tín chỉ môn học của tôi
 • n là tổng số khóa học.

* Các môn học không tín chỉ trung bình là: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

Ví dụ: Bạn có một bảng điểm

Bạn tính toán mức trung bình tích lũy của mình như sau:

A=frac{(2∗3)+(2∗4)+(2∗4)+(3∗3)}{9}=3.44

Trong đó (2 * 3), (2 * 4), (2 * 4), (3 * 3) là số tín chỉ nhân với điểm của mỗi môn học.

Xem thêm: Cách Nấu Thịt Mèo Xào Lăn | Cách Chế Biến Tiểu Hổ Xào Lăn Cực Ngon

6.3 Cách chuyển đổi điểm thành hệ số 4

Viết một bình luận