Đơn Thức – Lý Thuyết Về

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2. Cho các biểu thức đại số:

Đang xem: đơn thức

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2. Cho một số ví dụ về đơn thức.

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2. Tìm tích của

*

Bài 10 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

Giải bài 10 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

*

Bài 11 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

Giải bài 11 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

*

Bài 12 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

Giải bài 12 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

*

Bài 13 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

Giải bài 13 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

*

Bài 14 trang 32 sgk toán 7 – tập 2

Giải bài 14 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9

Xem thêm:

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 4 – Đại số 7

*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Gửi bài

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Active By Phone Windows/ Office Chi Tiết, Active By Phone Windows/ Office

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvietphat.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button