Mẫu Đơn Xin Ký Hợp Đồng Chính Thức, Mẫu Đơn Đề Nghị Ký Tiếp Hợp Đồng Lao Động

noithatvietphat.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động. Đây là mẫu sử dụng cho người lao động muốn tiếp tục làm việc lại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ thành tích đạt được trong quá trình làm việc và nguyện vọng muốn làm việc tiếp tại đơn vị.Mẫu quyết định thanh lý hợp đồng lao độngMẫu phụ lục hợp đồng lao độngHợp đồng lao động thời vụ

Đang xem: đơn xin ký hợp đồng chính thức

Đơn xin ký tiếp hợp đồng làm việc

1. Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động số 12. Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động số 2

1. Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động số 1

Xem thêm: Nấu Nhanh Thực Đơn Ít Dầu Mỡ Dễ Làm Lại Bổ Dưỡng, Nấu Nhanh Thực Đơn Ít Dầu Mỡ Cho Ngày Đầu Tuần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc___________________ĐƠN XIN KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi:- Ban Giám hiệu Trường ………..;- Phòng TC-HC …………………….

Họ và tên:………………………………….Đơn vị công tác:…………………………….Chức danh, chức vụ:…………………………….Nhiệm vụ được giao:…………………………….Trong thời gian từ ngày ……………………..đến ngày …………………… tôi được Nhà trường (Đại học……… ký hợp đồng làm việc, đến nay đã hết thời hạn.Trong thời gian qua, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Vì vậy Kính đề nghị Lãnh đạo các cấp cho tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc với Nhà trường.Chức danh:………………Mã ngạch…………………………………………………..Công tác tại: ………………………………………………………………………………Tôi trân trọng cảm ơn./. …….., ngày ….tháng …năm 20…

Ý kiến của Lãnh đạo đơn vịKính đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG…………………….KHOA/PHÒNG……………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc…………, ngày …… tháng …… năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆCKính gửi: ………………………………….……………….……………….Tôi tên là:……………….……………….……………….……………….Sinh ngày: ……………….……………….Tại:……………….……………….Số CMND: ……………….Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………….Hộ khẩu thường trú:……………….……………….……………….Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ:……………….……………….Đã hợp đồng làm việc tại:……………….……………….……………….Công việc được giao:……………….……………….……………….Chức danh nghề nghiệp: …………….Mã số:……………….Bậc:………………. Hệ số lương:……………….……………….Ngày bắt đầu ký hợp đồng:……………….……………….Ngày hết hạn hợp đồng:……………….……………….Qua quá trình công tác, tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Với nguyện vọng được làm việc lâu dài tại Nhà trường, kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Khoa/Phòng ……………………. cho phép tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc.Tôi xin hứa không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm tốt công việc được giao hơn nữa cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thể để góp phần vào sự phát triển của ……………..Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trưởng Khoa/PhòngNgười làm đơnÝ kiến của Trưởng Phòng TCCBÝ kiến của Ban Giám hiệu

Xem thêm:

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract) Hợp đồng lao động tiếng Anh Mẫu hợp đồng khoán việc Hợp đồng thuê khoán việc

*

Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt Hợp đồng làm việc đặc biệt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button