EBIT và EBITDA: Cách tính và áp dụng trong đầu tư (CHUẨN) – GoValue

Là một nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp, bạn cần hiểu các số liệu tài chính quan trọng đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh.

ebit và ebitda là hai trong số các chỉ số quan trọng.

Bạn đang xem: Ebitda là viết tắt của từ gì

 • Chúng là gì? Sự khác biệt giữa hai số liệu này là gì?
 • Chúng được tính toán như thế nào và tác động có thể xảy ra đối với doanh nghiệp là gì? …

Bài viết về giá trị này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ bạn cần biết và giúp bạn tránh nhầm lẫn các số liệu này. Điều này sẽ cho phép bạn sử dụng các số liệu này hiệu quả hơn khi đánh giá doanh nghiệp của mình.

ebit là gì?

ebit là viết tắt của e arnings b efore i lãi và t ax, hoặc lãi trước khi thu nhập và thuế.

Đây là một số liệu tài chính rất hữu ích khi bạn muốn đánh giá lợi nhuận của một doanh nghiệp.

Bởi vì nó tập trung hoàn toàn vào doanh thu mà một doanh nghiệp tạo ra từ các hoạt động cốt lõi của nó.

công thức ebit

ebit được tính bằng lợi nhuận ròng (lnst) cộng với chi phí lãi vay và thuế thu nhập:

ebit = Lợi nhuận sau thuế + Thuế thu nhập + Chi phí lãi vay

Hay: ebit = lợi nhuận trước thuế + chi phí lãi vay

Đây là công thức mà hầu hết các nhà đầu tư sử dụng.

Các phép tính rất đơn giản vì tất cả các con số đều được trích xuất và hiển thị trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Ví dụ về cách tính ebit ppc trong năm 2019

Tính ebit của ctcp nhiệt điện vào năm 2019 (mã: ppc).

Vui lòng lưu ý ô màu đỏ trên kết quả ppc 2019.

EBIT-Tinh EBIT 2019 PPC

Để dễ xem, tôi sẽ sử dụng tỷ guilders làm đơn vị tính (theo ppc, đơn vị là vnd). Sau đó:

ebit 2019 = lntt + lãi = 1530 tỷ + 12 tỷ = 1542 tỷ

Năm 2019, ppc lãi sau khi trừ chi phí hoạt động trong năm là 1.542 tỷ đồng.

Ý nghĩa của ebit trong phân tích

Loại bỏ 2 chi phí:

 • Chi phí lãi vay liên quan đến nợ (tức là cấu trúc vốn), và …
 • Chi phí thuế liên quan đến thuế (doanh nghiệp có đủ điều kiện để hưởng lợi ích về thuế) không? )

ebit giúp bạn tập trung vào khả năng tạo doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

ebit giúp bạn đánh giá:

 • Doanh nghiệp quản lý chi phí như thế nào?
 • Làm thế nào để hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận mà không phải lo lắng về thuế và lãi vay?
 • Doanh nghiệp có tạo ra đủ doanh thu để sinh lời, trả bớt nợ và tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra khác không?

Giống như ví dụ ppc …

Khoản lợi nhuận 1,542 tỷ Rp sẽ được dùng để trả lãi vay, trả thuế thu nhập doanh nghiệp, trả nợ gốc vay, trả cổ tức cho cổ đông và tài trợ cho các hoạt động kinh doanh trong năm tới …

Cũng bằng cách loại bỏ sự khác biệt về cấu trúc vốn và thuế suất giữa các doanh nghiệp, tỷ lệ EBIT giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh với các doanh nghiệp khác.

Ứng dụng ebit trong đầu tư

Bạn có thể tham khảo ứng dụng ebit trong video govalue sau và đọc chi tiết bên dưới để xem thêm các ví dụ:

# 1. EBIT

Thu nhập trước lãi vay và thuế (biên EBIT) là một chỉ số tài chính cho biết mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp quản lý chi phí hoạt động (bao gồm: chi phí bán hàng, chi phí bán hàng, qldn …)

EBIT = EBIT / Doanh thu ròng

Ý nghĩa: 1 lá chắn thu nhập ròng của doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

Nhìn chung, các doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận EBIT cao kéo dài trong nhiều năm thường là các doanh nghiệp được kiểm soát tốt về chi phí.

Bạn có thể bắt đầu nghiên cứu các doanh nghiệp có biên EBIT ổn định trên 15%

EBIT của VNM

Ví dụ, vnm đã duy trì tỷ suất lợi nhuận EBIT trên 20% trong nhiều năm.

# 2. Mô hình DuPont 5 nhân tố: mối quan hệ giữa EBIT và ROE

Mô hình DuPont 5 yếu tố là một phương pháp rất hữu ích …

… giúp các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Cụ thể:

Trong số các tỷ số tài chính, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (roe) là số liệu tài chính quan trọng nhất.

roe đánh giá 1 đồng vốn chủ sở hữu sẽ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận?

Vì vậy, để hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tài chính của một công ty, chúng tôi chia tỷ lệ này thành một loạt các tỷ lệ tài chính.

<3

Dupont 5 nhân tố - PPC -EBIT

Thông qua phân tích này, bạn có thể biết những yếu tố chính đằng sau hiệu quả hoạt động kinh doanh là gì.

Từ đó, hãy tìm hiểu cách các doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng trứng của họ bằng cách:

 • Tăng đòn bẩy tài chính,
 • Tăng hiệu quả sử dụng vốn,
 • Tăng doanh thu hoặc giảm chi phí …

Năm yếu tố ảnh hưởng đến trứng cá bao gồm:

 • lnst / lntt: Còn được gọi là Gánh nặng thuế

Giá trị của nó phản ánh mức thuế doanh nghiệp phải nộp và là chính sách của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu gánh nặng thuế.

Đối với ví dụ trên, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với ppc năm 2019 là 20%. Tương đương với các nhà máy điện khác.

 • lntt / ebit: Gánh nặng lãi suất (ib).

Khi không phải trả lãi cho các chủ nợ (không có nợ), lntt / ebit của các công ty lớn nhất là khá lớn. Khi đó, giá trị cao nhất và tốt nhất có thể cho hệ số này là 1.

XEM THÊM:  Quy y là gì ? Quy y Tam Bảo như thế nào ?

Đòn bẩy tài chính càng thấp, hệ số ib càng cao và rủi ro tài chính đối với cổ đông càng nhỏ.

Trong 5 năm qua, có thể thấy xu hướng của tỷ lệ này tính theo ppc đang dần tiến về 1 (năm 2019, tỷ lệ lntt / ebit = 1,0).

Kết quả là, nợ của ppc đã giảm dần qua từng năm, giảm rủi ro tài chính. Và bây giờ, ppc hoàn toàn không có nợ.

 • EBIT / NET: (hoặc biên EBIT, biên hoạt động …)

Như đã đề cập ở trên, chỉ tiêu này phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc kiểm soát các khoản chi phí khác nhau như giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp …

Tỷ suất lợi nhuận EBIT ppc trong 3 năm qua cho thấy xu hướng tăng (mặc dù năm 2019 thấp hơn năm 2018), cho thấy việc kiểm soát chi phí của công ty ngày càng tốt hơn.

Do đó, việc kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động cùng với việc giảm chi phí lãi vay sẽ tạo tiền đề cho các chủ sở hữu (cổ đông) ppc gia tăng lợi nhuận.

 • Doanh thu ròng / Tổng tài sản trung bình – Tổng vòng quay tài sản:

Tỷ số này đo lường hiệu quả mà các tài sản kinh doanh được sử dụng.

1 tài sản lá chắn, một doanh nghiệp có thể tạo ra bao nhiêu lá chắn?

Tỷ số này càng cao thì hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng cao và khả năng quản lý càng tốt.

Hiệu suất sử dụng tài sản ppc được cải thiện rõ rệt, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước.

Vào năm 2019, 1 lá chắn tài sản có thể mang lại 1,2 lá chắn thu nhập cho ppc.

 • Trung bình ts / vcsh trung bình

Đại diện cho đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp, tỷ lệ này cũng có thể được viết lại như sau:

Xem thêm: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như thế nào?

Các doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính thích hợp trong cấu trúc tài sản của họ có thể tạo ra tỷ suất sinh lợi cao hơn so với các doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính cho cùng một lượng tài sản.

Tuy nhiên, đòn bẩy tài chính làm tăng rủi ro. Nợ khiến các doanh nghiệp nhạy cảm hơn với chu kỳ kinh tế, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn khi thu nhập giảm dần.

Vào năm 2019, tỷ lệ ts bquan / vcsh bquan của ppc = 1,2. Con số này có nghĩa là giá trị vốn chủ sở hữu gấp hơn 5 lần nợ phải trả. Do đó, khả năng thanh toán của ppc được duy trì ở mức an toàn.

Tóm tắt

Sau khi sử dụng mô hình DuPont, lấy ppc làm ví dụ, chúng ta có thể thấy rõ:

Mục tiêu trứng cá đã tăng lên so với năm trước, đạt 21,7% vào năm 2019 vì:

 • Ppc cải thiện tỷ suất lợi nhuận doanh thu (EBIT) do quản lý tốt chi phí hoạt động
 • Sử dụng tốt hơn và hiệu quả hơn các tài sản hiện có (tăng vòng quay tài sản)
 • Chịu trách nhiệm, giảm nợ và giúp giảm căng thẳng tài chính

* Bạn có thể tải xuống tệp excel mô hình DuPont 5 yếu tố – tại đây.

# 3. Khả năng trả lãi

ebit cũng được sử dụng để tính toán khả năng trả lãi cho một khoản vay của một doanh nghiệp.

Một số liệu tài chính đo lường khả năng của một doanh nghiệp trong việc sử dụng lợi nhuận hoạt động để trả lãi cho các khoản vay.

Khả năng trả lãi = ebit / Phí lãi suất (i)

Chỉ số này càng lớn, doanh nghiệp càng có nhiều bằng chứng để trả lãi.

Ngược lại, một doanh nghiệp mắc nợ nhiều nhưng hoạt động kém hiệu quả có khả năng thu hồi vốn thấp (hoặc thua lỗ), nên khó đảm bảo trả lãi đúng hạn. Sau đó, ebit / i thấp hơn sẽ là.

Ví dụ: Dựa trên báo cáo tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (mã: hsg)

Chúng tôi nhận thấy khả năng trả lãi của hsg giảm xuống (còn 1,65 – 2018).

EBIT-Kha-nang-thanh-toan-lai-vay

Lợi nhuận hoạt động do hsg tạo ra, mặc dù đủ để trả lãi vay (do tỷ lệ> 1), vẫn gây áp lực tài chính đáng kể cho doanh nghiệp. Vì tỷ lệ này chưa tính đến khả năng trả nợ gốc của hsg.

Tính đến hết 3 tháng đầu năm 2019, dư nợ hsg đã vượt 10,911 tỷ đồng. Trong đó, 7653 tỷ là nợ ngắn hạn, chiếm 70% nợ.

# 4. chỉ mục ev / ebit

Ngoài các ứng dụng trên, ebit còn được sử dụng để xác định giá trị doanh nghiệp.

Đây là chỉ số ev / ebit.

ev / ebit là một số liệu định giá phổ biến được sử dụng để xác định giá trị doanh nghiệp. Chỉ số này giúp bạn đánh giá cổ phiếu dưới dạng mua lại doanh nghiệp.

Chỉ số được tính bằng cách chia giá trị doanh nghiệp (ev) cho ebit của doanh nghiệp.

Trong đó: Giá trị doanh nghiệp (ev – enterprice value) là tổng giá trị của doanh nghiệp, không bao gồm cấu trúc vốn và tiền mặt của nó

ev = (giá cổ phiếu x số cổ phiếu đang lưu hành) + các khoản vay ngắn hạn và dài hạn + lãi suất thiểu số + giá trị thị trường cổ phiếu ưu đãi – tiền và các khoản tương đương

Chỉ số

ev / ebit được sử dụng để so sánh tổng giá trị của một doanh nghiệp với phần lợi nhuận ebit kiếm được mỗi năm.

ev / ebit cho biết bạn sẽ mất bao lâu để trang trải chi phí mua lại doanh nghiệp bằng ebit không đổi.

So sánh ev / ebit với các công ty trong cùng ngành, các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến các công ty có tỷ lệ ev / ebit thấp nhất có thể.

Ví dụ

Dựa trên phân tích của DuPont ở trên, chúng ta có thể thấy rằng hiệu quả kinh doanh của ppc đã được cải thiện tích cực trong những năm qua.

Vậy định giá ebit / ebit hiện tại của ppc là gì?

Ev / ebit hiện tại là khoảng 6,7 lần ppc trong Quý 3 năm 2020 (vẫn dưới mức trung bình trước đây)

Đây có thể là cơ hội đầu tư cho bạn. Cố gắng hiểu doanh nghiệp này.

————

ebitda là gì?

ebitda cũng là một số liệu được sử dụng rộng rãi để phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

ebitda là viết tắt của e arnings b efore i ninterest, t ax, d Khấu hao và khấu hao a hoặc thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao.

 • Khấu hao: Khấu hao tài sản hữu hình (thiết bị, dụng cụ, nhà máy, máy móc …)
 • Khấu hao: Khấu hao tài sản vô hình (bằng sáng chế) của nhà sản xuất, thương hiệu …

Bằng cách tính đến các yếu tố bổ sung này, ebitda loại bỏ tác động của các quyết định kế toán và tài chính (cách khấu hao) dẫn đến …

… cho phép bạn tập trung nhiều hơn vào lợi nhuận thực tế và hiệu suất của doanh nghiệp của bạn.

Từ đó, ebitda được sử dụng để phân tích và so sánh lợi nhuận giữa các doanh nghiệp hoặc ngành.

công thức ebitda

ebitda có thể được tính từ lợi nhuận sau thuế …

(1) ebitda = lợi nhuận sau thuế + thuế thu nhập + chi phí lãi vay + khấu hao

… hoặc bằng cách thêm khấu hao vào ebit:

(2) ebitda = ebit + khấu hao

Ví dụ về cách tính ebitda cho ppc trong năm 2019

Thực hiện theo các hướng dẫn và bạn có thể dễ dàng tính EBIT từ báo cáo kinh doanh của mình.

Với “khấu hao” làm tiêu chuẩn, bạn có thể lấy nó từ một trong hai nguồn:

 • Từ Bảng Cân đối kế toán: Trong phần Khấu hao lũy kế, trừ năm trước cho năm bạn cần tính.
 • Từ Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ: Khấu hao (ô màu đỏ).

EBITDA 2019 PPC

Tính toán năm 2019:

 • Mức khấu hao của ppc là: 35 tỷ đồng
 • ebit (đã tính ở phần trước) là: 1542 tỷ đồng
 • ebitda = 1542 tỷ + 35 tỷ = 1.577 tỷ đồng Việt Nam

Do đó, lợi nhuận của ppc (lãi ròng, thuế và khấu hao) vượt quá 1.577 tỷ Rp.

Tất nhiên, chúng tôi cần so sánh kết quả từ các năm khác nhau để đánh giá tốt hơn tình trạng của doanh nghiệp.

PPC-Tăng-trưởng-EBITDA

Ý nghĩa của ebitda trong phân tích

Số liệu

ebitda được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng vì nó cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về hiệu suất của doanh nghiệp.

ebitda loại bỏ các khoản phí có thể che khuất những cải tiến thực sự đối với lợi nhuận của bạn.

Các khoản phí này là:

 • Sở thích

Lãi vay không được bao gồm vì nó phụ thuộc vào cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.

Các công ty khác nhau sẽ có cấu trúc vốn khác nhau, dẫn đến chi phí lãi vay khác nhau. Nợ càng nhiều thì chi phí lãi vay càng cao.

Ngoài ra, lãi vay là một khoản chi phí được trừ thuế được nhiều doanh nghiệp sử dụng như một “lá chắn thuế”.

 • Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp không được tính đến vì chúng có thể thay đổi đáng kể dựa trên lãi và lỗ trước đó, điều này có thể làm sai lệch lợi nhuận ròng thực tế.

Ngoài ra, thuế suất có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực và lãnh thổ mà doanh nghiệp hoạt động.

 • Khấu hao và khấu hao

Cuối cùng, ebitda loại bỏ các yếu tố chủ quan, tùy tiện trong việc tính khấu hao, chẳng hạn như giả định về thời gian sử dụng hữu ích, giá trị còn lại hoặc các phương pháp khấu hao khác nhau …

Bằng cách loại trừ những yếu tố này, ebitda giúp việc so sánh lợi nhuận giữa các doanh nghiệp và thậm chí các ngành trở nên dễ dàng hơn.

Lỗi đối với nhà đầu tư với ebitda

Những sai lầm của ebitda đối với dòng tiền

Xem thêm: Phân biệt AEC, DEC và DEP tại Quebec, Canada

Một lỗi phổ biến là …

Bởi vì ebitda loại bỏ chi phí đáng kể của việc khấu hao tài sản, nhiều nhà đầu tư xem số liệu này như một đại diện cho dòng tiền.

ebitda là một thước đo tốt về khả năng sinh lời, nhưng không phải là thước đo dòng tiền của doanh nghiệp.

Vì ebitda không tính đến những thay đổi trong dòng tiền lưu động, tài trợ hoặc đầu tư, nên ebitda không thay thế cho các khoản mục trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lầm tưởng về Hiệu suất

Bởi vì nhiều yếu tố chi phí của doanh nghiệp bị loại trừ, con số tuyệt đối do ebitda đưa ra thường lớn hơn nhiều so với ebit hoặc lợi nhuận ròng.

khiến nhiều doanh nghiệp sử dụng số liệu này để nâng cao hình ảnh của họ, tạo ra một con số kế toán tương đối tốt về lợi nhuận. Nhiều nhà đầu tư hiểu sai về hiệu quả hoạt động của công ty.

Một ebitda tiêu cực là một cảnh báo đối với hiệu suất kinh doanh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ebitda tích cực là một dấu hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận.

Bạn cần tiến hành phân tích kỹ lưỡng các tỷ lệ tài chính khác để đảm bảo rằng doanh nghiệp không cố tình che giấu một số sự thật đằng sau ebitda.

Phần thưởng: Warren Buffett nghĩ gì về chỉ số ebitda?

<3 Nghề nghiệp.

Anh từng chia sẻ:

Tôi ngạc nhiên về mức độ phổ biến của việc sử dụng ebitda. Mọi người cố gắng sử dụng số liệu này để làm đẹp báo cáo tài chính.

Anh ấy tin rằng tài sản, thiết bị hay bằng sáng chế, phát minh, bản quyền … chúng đều được hình thành trong quá khứ từ một số nguồn vốn. Chi phí đã được phát sinh ngay từ đầu.

Chỉ nó sẽ được khấu hao theo thời gian thay vì chỉ được ghi nhận một lần.

Chúng tôi không mua các doanh nghiệp nói nhiều về ebitda. Nếu bạn lấy danh sách các doanh nghiệp và chia chúng thành hai nhóm, một nhóm sử dụng ebitda làm thước đo hiệu suất và một nhóm không sử dụng, tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy rất nhiều dấu hiệu gian lận trong nhóm đầu tiên. Hãy nhìn Walmart, GE và Microsoft, họ không bao giờ sử dụng ebitda trong báo cáo hàng năm của mình

Warren Buffett chỉ ra rằng sai lầm khi sử dụng ebitda là loại bỏ khấu hao. Đồng thời, theo quan điểm của ông, đây là một trong những yếu tố cấu thành giá trị của doanh nghiệp.

Bởi vì khấu hao không phải là một dòng chảy phi tiền mặt thực sự.

Nhưng trên thực tế, nó làm giảm tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Sự suy giảm giá trị này cần được xem xét để phản ánh bản chất và giá trị thực tế của tài sản.

Không chỉ Warren Buffett, mà nhiều nhà đầu tư khác đều phản đối việc sử dụng chỉ số ebitda.

Charlie Munger – người bạn thân nhất và nhà đầu tư nổi tiếng của Buffett gọi ebitda là rác rưởi! ! !

Mặc dù ebitda vẫn có những hạn chế nhất định, một số nhà đầu tư không đồng ý với chỉ số này …

… nhưng ebitda không phải là một thước đo tài chính hoàn toàn vô nghĩa.

Ứng dụng ebitda trong đầu tư

# 1. lợi nhuận ebitda

Tương tự như tỷ suất lợi nhuận ebit, tỷ suất lợi nhuận ebitda cũng được sử dụng để phân tích so sánh của một công ty qua các năm hoặc với các công ty khác trong cùng ngành.

Lợi nhuận của ebitda được xác định theo công thức sau:

ebitda margin = ebitda / doanh thu ròng

Bạn có thể tiến hành nghiên cứu để đánh giá các doanh nghiệp có biên ebitda ổn định ở mức cao.

* Mẹo : Ngoài việc tự tính toán các tỷ lệ tài chính này, có một cách dễ dàng để tiết kiệm thời gian tính toán mà vẫn nhận được dữ liệu ebitda cho doanh nghiệp của bạn. Biên lợi nhuận (và ký quỹ ebit).

Nó đang sử dụng dữ liệu từ ctck.

govalue đưa ra một ví dụ về việc sử dụng tập dữ liệu trên trang web của ctck tan viet.

Những người tham gia thường tính toán trước một số chỉ số tài chính. Bạn chỉ cần lấy những con số này từ trang web của họ.

EBITDA-margin

# 2. Tỷ lệ nợ ròng / ebitda (nợ ròng / ebitda)

Tương tự như những gì chúng ta biết về khả năng thanh toán bằng ebit …

Về cơ bản, doanh nghiệp sẽ cần hoạt động trong bao lâu (ở mức ebitda hiện tại) để trả nợ?

Công thức như sau:

Nợ ròng / ebitda

Trong đó: nợ ròng = nợ ngắn hạn + nợ dài hạn (hãy cẩn thận, trừ đi tiền và các khoản tương đương tiền)

Ví dụ về tỷ lệ nợ ròng / ebitda trong 5 năm qua cho một công ty vận tải dầu (mã: pvt):

Net Debt - EBITDA - PVT

Tỷ lệ nợ ròng trên ebitda thấp hơn thường được ưu tiên hơn. Vì nó cho thấy doanh nghiệp không mắc nợ quá mức và có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mình.

Ngược lại, tỷ lệ nợ ròng trên ebitda cao cho thấy rằng doanh nghiệp đang phải gánh một khoản nợ lớn.

Đặc biệt, nếu tỷ lệ nợ ròng trên ebitda trên 4 hoặc 5, đây được coi là dấu hiệu nguy hiểm cho các nhà đầu tư.

Tất nhiên, tỷ lệ này thay đổi theo ngành, vì các ngành khác nhau sẽ có yêu cầu vốn khác nhau. Do đó, chỉ số được sử dụng tốt nhất để so sánh các công ty trong cùng ngành.

# 3. chỉ mục ev / ebitda

Chỉ số

ev / ebitda cũng là một công cụ phổ biến để định giá cổ phiếu.

Giống như ev / ebit, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các doanh nghiệp có ev / ebitda càng thấp càng tốt và tránh các cổ phiếu có ev / ebitda quá cao.

Ví dụ:

Chỉ số định giá ev / ebitda cho thấy jsc cao su phuoc hoa (mã: phr) được định giá quá cao, trong khi ev / ebitda hiện là 27,9 lần

Ý nghĩa: Các nhà đầu tư mua phr sẽ mất gần 30 năm để lấy lại tiền gốc của họ với ebitda không đổi.

EV/EBITDA-Ung-dung-dinh-gia

Điểm mấu chốt

Áp dụng cho phân tích tài chính

Mặc dù có một số hạn chế, ebit, ebitda vẫn là một trong những số liệu tài chính được sử dụng phổ biến nhất.

Bạn nên sử dụng nó cùng với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn khách quan và chính xác hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Không nên dựa vào một tiêu chuẩn duy nhất.

Ngoài ra, các chỉ số ebit và ebitda nên được so sánh giữa các năm, so với các công ty cùng ngành hoặc so với mặt bằng chung của cùng ngành để đạt được kết quả tốt nhất.

Áp dụng cho định giá

Giống như các chỉ số định giá khác (ví dụ: p / e, p / b, p / s …)

govalue luôn khuyên các nhà đầu tư không nên sử dụng máy móc mà chỉ cần xem các chỉ số định giá này như một phương pháp, như một phép thử hợp lý để đảm bảo việc định giá có ý nghĩa.

Các bài viết hữu ích khác:

 • 9 cách đơn giản để định giá khoản đầu tư cổ phiếu
 • Biên lợi nhuận hoạt động: Cách tính và áp dụng (Chi tiết)
 • piotroski f-score: Hướng dẫn tính toán và đầu tư trong Phân tích Ứng dụng Chứng khoán trong

Ngoài ra, Lớp Thạc sĩ Đầu tư Giá trị 2.1 – Khóa học Đầu tư Giá trị Đầu tiên và Duy nhất tại Việt Nam do govalue tổ chức cũng sẽ giúp bạn có một lượng kiến ​​thức chuẩn nhất.

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về khóa học tại đây: Value Investment Masterclass 2.1.

Xem thêm: Jewish Là Gì, Nghĩa Của Từ Jewish, Jewish Là Gì, Nghĩa Của Từ Jewish

XEM THÊM:  Những bí ẩn đằng sau cuộc đời của Vitas - nam ca sĩ "mang giọng ca cá heo"

Viết một bình luận