Wiki

get it là gì? got it là gì?

get it là gì? got it là gì?

Mục lục

  • 1. Get it nghĩa là gì?
  • 2. Got it là gì?

1. Get it nghĩa là gì?

Bạn đang xem: get it là gì

Nếu google dịch bạn có thể hiểu “Get it” có nghĩa là Hiểu rồi. Hay trong cụm từ “”Do you get it?” chúng cũng có thể hiểu theo 1 nghĩa khác ví dụ như:

  • nếu ai đó gửi cái gì cho bạn thì nó có nghĩa là bạn đã nhận được chưa?
  • nếu ai đó giảng cho bạn điều gì thì nó có nghĩa là bạn đã hiểu điều đó chưa?
  • nếu ai đó nói bạn làm một điều gì thì nghĩa là bạn có đồng ý làm điều đó không?

2. Got it là gì?

Xem thêm: các đơn vị tính trong tiếng anh

Got it bạn có thể hiểu là “Biết rồi, hiểu rõ…” Bạn có thể trả lời GOT IT Khi có ai đó nhờ vả và bạn muốn trả lời đồng ý, sẵn sàng đáp ứng.

got it

Ví dụ:

A: Could you give me (something)? B: You got it (Có ngay, tôi sẽ đưa).

Tham khảo: Top Cách sử dụng màu ánh kim cho không gian nhà

A: Can you help me? B: You got it (Rất sẵn lòng).

A:I want you to help me copy this document right now. – I got it. B:Tôi cần anh giúp tôi photo bản tài liệu này ngay. – Tôi hiểu rồi.

Ví dụ: This one should be done like that. Got it? – Yeah, I got it. (Cái này nên làm theo cách kia. Hiểu chưa? – Rồi, tôi hiểu rồi.)

XEM THÊM:  áo dạ tiếng anh là gì

Có thể bạn quan tâm: Các Vì sao nói thái độ hơn trình độ? Thái độ như thế nào là tốt?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button