Cách dùng have to và have got to

1. Cách sử dụng Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc have (got) + to v để nói về mệnh lệnh: những gì chúng ta phải làm. Ví dụ: Xin lỗi, tôi bây giờ phải đi . (Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ.) Bạn phải đi du lịch thường xuyên? (Bạn có thường xuyên đi làm không?)

have (got) to v cũng có thể được sử dụng như một phải để nói về một số phỏng đoán nhất định (cấu trúc này chủ yếu được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ, nhưng bây giờ cũng phổ biến được sử dụng bằng tiếng Anh Anh). Ví dụ: Tôi không tin bạn. Bạn có (nhận) chỉ đùa thôi. (Tôi không tin. Chắc bạn đang nói đùa.) Nó chỉ có năm! Nó phải muộn hơn thế. (Bây giờ mới 5 giờ, nên chắc là muộn.)

Bạn đang xem: Have got to

Xem thêm: Âm Dương Sư: Tổng Hợp Đáp Án Mật Thư Âm Dương Sư, Đáp Án Mật Thư Thời Khắc Đối Đầu

2. Ngữ pháp Trong cấu trúc này, have có thể được sử dụng như một động từ thông thường ( do cũng có thể được sử dụng trong các câu nghi vấn và nghi vấn) hoặc như một động từ phụ (do không Yêu cầu làm trong câu nghi vấn và nghi vấn). got thường được thêm vào sau have ở thì hiện tại, khi have được sử dụng như một động từ phụ. Ví dụ: Khi nào bạn phải quay lại? (Khi nào bạn phải quay lại?) Khi nào bạn (lấy) trở lại? (Khi nào bạn trở lại?)

have got to thường không được sử dụng để nói về các hành vi cưỡng chế lặp đi lặp lại. Ví dụ: Tôi thường phải có mặt tại nơi làm việc lúc tám giờ. (Tôi thường phải đi làm lúc 8 giờ) Không: Tôi thường phải ở nơi làm việc lúc 8 giờ.

Khi nói về các hành động mệnh lệnh tạm thời, chúng ta có thể sử dụng dạng liên tục của phải . Ví dụ: Tôi bây giờ phải làm việc rất chăm chỉ. (Tôi thực sự làm việc chăm chỉ.)

Xem thêm: Định nghĩa cơ năng là gì – Hệ quả & định luật bảo toàn cơ năng

3. have (got) to trong tương lai Để nói về các hành động trong tương lai, chúng tôi sử dụng have (got) to Nếu một hành động bắt buộc tồn tại trong hiện tại , sử dụng > sẽ phải nếu các hành động bắt buộc chỉ trong tương lai. Ví dụ: Tôi phải dậy vào ngày mai – chúng ta sẽ đến Devon. (Ngày mai tôi phải dậy sớm, chúng ta sẽ đến Devon.) One day everybody must ask for allow to buy a car. (Một ngày nào đó mọi người sẽ phải có giấy phép mua xe hơi.)

will have to có thể được sử dụng để yêu cầu ai đó làm điều gì đó, nó làm dịu các hướng dẫn, khiến chúng nghe nhẹ nhàng hơn so với must. Ví dụ: Bạn có thể mượn ô tô của tôi, nhưng bạn phải mang trả lại trước mười giờ . (Bạn có thể mượn xe của tôi, nhưng bạn phải trả lại trước 10 giờ sáng.)

4. Phát âm have to, gotta have to thường được phát âm là / ˈhæf tə /. Ví dụ: he would have to / ˈHæf tə / Nhận hộ chiếu mới càng sớm càng tốt. (Anh ấy sắp có hộ chiếu mới.) Lưu ý got to đôi khi có thể được viết là gotta trong tiếng Anh Mỹ thân mật. Ví dụ: Tôi phải gọi điện về nhà. (Tôi phải gọi điện về nhà.) Men must do what men do. (Người ta phải làm những gì người ta phải làm.)

Xem thêm: bể tự hoại tiếng anh là gì

Viết một bình luận