10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù của Hà Nội | Phụ nữ thủ đô

Ngày 13/8, đồng chí Nguyễn Ngọc Duẩn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 15 đề ra một số chính sách cụ thể đối với thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và giải quyết khó khăn do lũ lụt gây ra. dịch bệnh.

Bạn đang xem: Học sinh thuộc diện chính sách là gì

Cụ thể, hỗ trợ 10 nhóm đối tượng (chưa được quy định trong Nghị quyết số 68 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định của Thành phố Hà Nội), bao gồm:

1. Năm 2021, hộ cận nghèo, cận nghèo được hỗ trợ theo chuẩn cận nghèo của thành phố Hà Nội do cấp có thẩm quyền xác định, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng / hộ.

2. Hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng và các đối tượng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhưng sống tại gia đình. Ảnh hưởng đến dịch bệnh covid-19, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng / người.

3. Hỗ trợ người có công cách mạng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người tàn tật hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công hưởng ưu đãi hàng tháng mức hỗ trợ 1.000.000 đồng / người.

4. Hỗ trợ người lao động của các doanh nghiệp phải tạm ngừng thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc ngừng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch. – 19 và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 13 Khoản 1 và Khoản 2 Quyết định số 23/2021 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; mức hỗ trợ 1.500.000 đồng / người.

XEM THÊM:  Hoài Linh Quê Gốc Ở Đâu - Cẩm nang Hải Phòng

Xem thêm: Giá Trị Cốt Lõi Của Bản Thân – Chìa Khóa Của Cuộc Sống Ý Nghĩa

5. Hỗ trợ chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc trong hộ gia đình doanh nghiệp phải ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng quốc gia để phòng, chống dịch bệnh covid-19 nhưng không đủ điều kiện được hưởng. Quyết định số 21 số 23/2021 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng / người.

6. Hỗ trợ người lao động làm việc trong các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác theo hợp đồng lao động, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và được miễn phí tiền lương theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. phòng, chống dịch bệnh 19. Việc đóng cửa cơ sở để nghỉ phép không thực hiện theo quy định của Luật này. Xem các quy định tại Chương 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 4. 23 / qd-ttg.

Trong nhóm đối tượng này, người phụ thuộc còn phải bảo đảm các điều kiện sau: tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương trong thời gian hợp đồng lao động trên 30 ngày liên tục, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. ; thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng / người.

7. Hỗ trợ người lao động làm việc trong các trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 chấm dứt hợp đồng lao động. Năm 2021, do các cơ sở giáo dục ngừng hoạt động theo yêu cầu của các cơ quan chức năng quốc gia để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh covid-19 (trừ trường học, trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động), không tuân theo các quy định tại Chương VI Quyết định 23 / qd của Thủ tướng Chính phủ -ttg. Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng / người.

XEM THÊM:  Bảo hiểm học sinh là gì? Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ các bên

8. Chủ cơ sở hỗ trợ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (trụ sở tại Thành phố Hà Nội) có đủ điều kiện hoạt động phải ngừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống. của trận dịch covid-19. Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng / chính chủ.

9. Hỗ trợ thêm cho người lao động quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7 Điều này trong các trường hợp sau:

Xem thêm: Tiểu sử ca sĩ Minh Thuận

– Người lao động mang thai, mức hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng / người.

– Người lao động đang nuôi con riêng hoặc con nuôi của họ hoặc chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi. 1.000.000 đồng / Mức hỗ trợ thêm đối với trẻ em dưới 6 tuổi (chỉ được hỗ trợ 1 mẹ hoặc cha hoặc người nuôi dưỡng thay thế).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các nhóm đối tượng theo các nguyên tắc: công khai, minh bạch, tạo thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách của Trục.

Mỗi đối tượng chỉ có thể được trao thưởng một lần trong chính sách hỗ trợ; những đối tượng tự nguyện chọn không tham gia sẽ không được hỗ trợ. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một trong các hệ thống hỗ trợ nêu trên; nếu người được cấp dưỡng được hưởng từ hai hệ thống hỗ trợ trở lên thì chỉ có một phương thức hỗ trợ hoặc phương thức hỗ trợ cao nhất do người được cấp dưỡng lựa chọn. Người nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được hỗ trợ kinh phí theo các chính sách khác quy định tại Nghị quyết này.

XEM THÊM:  Bóng cười có bị cấm tại Việt Nam không?

Những người được hưởng chính sách hỗ trợ tại Hà Nội theo Quyết định số 3642 / QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Thành phố Hà Nội không được hưởng chính sách hỗ trợ nêu tại Nghị quyết này. Phương thức hỗ trợ sẽ là thanh toán một lần trực tiếp cho người thụ hưởng.

Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố đảm bảo cho các sở, ban, ngành chi trả cho các đối tượng thụ hưởng. Ngân sách các huyện, thị xã sử dụng 50% dự phòng ngân sách các cấp, kịp thời chi trả nguồn cải cách tiền lương còn lại cho các đối tượng, ngân sách thành phố bổ sung kịp thời kinh phí thực hiện chính sách còn thiếu trên địa bàn các huyện, thị xã.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội công khai, vận động, xây dựng sự đồng thuận và giám sát việc thực hiện.

Xem thêm: how are you going là gì

Viết một bình luận