Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu Bước 1: Khảo sát – Tài liệu text

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Hà Anh Tuấn – Nghệ Sĩ Việt

gv: Người dùng thường được chia thành các nhóm và mỗi nhóm có một số quyền nhất định để truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu. do hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp. c Người dùng là người cần trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu. Hoạt động 2: Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu gv: Đặt vấn đề: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho tổ chức, thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Khảo sát; Bước 2: Thiết kế; Bước 3: Thử nghiệm. hs: lắng nghe và ghi chép đầy đủ gv: theo em bước điều tra chúng ta cần phải làm gì? hs: Đọc SGK và trả lời câu hỏi. gv: Giới thiệu các bước thiết kế cơ sở dữ liệu. hs: Chăm chú nghe và ghi chép. gv: Giới thiệu các bước kiểm tra. hs: Chú ý lắng nghe và ghi chép.

4. Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu Bước 1: Khảo sát

Bốn. Tăng cường:

Viết một bình luận