Khoan khảo sát địa chất trong tiếng anh là gì ?

Thăm dò và khoan địa chất là một thuật ngữ thường được đề cập trong các dự án xây dựng và nó là nhiệm vụ chính của xây dựng công trình. ai đó

Khoan thăm dò địa chất là một thuật ngữ chuyên ngành của ngành xây dựng thế giới. Vì vậy, khi soạn thảo các văn bản hợp đồng xây dựng, chắc chắn luôn phải xuất hiện từ ngữ

Bạn đang xem: Khảo sát địa chất tiếng anh là gì

Đối với các hợp đồng quốc tế quan trọng, hợp đồng xây dựng được soạn thảo bằng ngôn ngữ của các bên liên quan. Khảo sát địa chất khoan tiếng Anh là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây

Xem thêm: hạn sử dụng tiếng anh là gì

1. Khảo sát địa chất khoan và một số thuật ngữ tiếng Anh

Viết một bình luận