Cần tiêu chuẩn gì để trở thành Kiểm toán viên nhà nước?

Cần tiêu chuẩn gì để trở thành Kiểm toán viên nhà nước?

Tiêu chuẩn để trở thành kiểm toán viên nhà nước là gì? (Hình lấy từ Internet)

Bạn đang xem: Kiểm toán viên nhà nước là gì

1. Kiểm toán viên nhà nước là ai?

Kiểm toán viên nhà nước là công chức nhà nước được Tổng kiểm toán nhà nước bổ nhiệm làm Kiểm toán viên nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Kiểm toán viên nhà nước là cấp hiệu chỉ năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán viên nhà nước, bao gồm các ngạch:

– kiểm toán viên;

– Kiểm toán viên chính;

– Kiểm toán viên cao cấp.

2. Tiêu chuẩn để trở thành Kiểm toán viên Nhà nước

2.1. Tiêu chuẩn chung đối với Kiểm toán viên nhà nước

Các tiêu chuẩn chung đối với kiểm toán viên nhà nước bao gồm:

– Bảo đảm các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức;

– Có tư cách đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

– Bằng đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc các chuyên ngành khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;

Xem thêm: Đánh Bại Tháp Võ Thần Tầng 7 Có Thể Nhận Được Vệ Hồn Nào? Garena Blade & Soul Vietnam

– Có 5 năm liên tục làm việc trong lĩnh vực được đào tạo chuyên môn trở lên hoặc có ít nhất 3 năm làm kiểm toán viên trong bộ phận kiểm toán nhà nước, không kể thời gian tập sự;

XEM THÊM:  Vũ Sinh Năm Bao Nhiêu - Thái Vũ Bao Nhiêu Tuổi

– Có Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia.

2.2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm kiểm toán viên

Tiêu chí để bổ nhiệm kiểm toán viên bao gồm:

– Đáp ứng các tiêu chuẩn chung đối với kiểm toán viên nhà nước tại mục (2.1).

—— Nắm chắc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về kiểm toán quốc gia; hiểu biết về quản lý quốc gia, quản lý kinh tế, xã hội.

-Các quy trình nghiệp vụ chính, chuẩn mực kiểm toán quốc gia.

– Vượt qua Bài kiểm tra đánh giá viên.

2.3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm toán trưởng

Tiêu chí để bổ nhiệm đánh giá viên chính bao gồm:

– Nắm vững và vận dụng thành thạo các quy định của Luật Kiểm toán quốc gia.

– Có khả năng đề xuất, kiến ​​nghị xây dựng chiến lược phát triển ngành, kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn, có khả năng tổng kết, nghiên cứu lý luận nghề nghiệp và kinh doanh kiểm toán; có khả năng xây dựng các chuẩn mực kiểm toán quốc gia, và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực kiểm toán quốc gia.

– Có kiến ​​thức về các thông lệ và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Tim Ở Tuổi 32 Làm Gì, Sống Ra Sao? ? Tiểu Sử Ca Sĩ Tim

– Có ít nhất 05 năm thâm niên ở ngạch kiểm toán viên hoặc 08 năm ở cấp tương đương.

XEM THÊM:  Thông Tin Tiểu Sử MC Anh Tuấn - Nghệ Sĩ Việt

– Đã vượt qua kỳ thi Kiểm toán viên chính.

2.4. Tiêu chí để bổ nhiệm kiểm toán viên cấp cao

Tiêu chí để bổ nhiệm kiểm toán viên cấp cao bao gồm:

– Nắm vững và có khả năng chỉ đạo việc áp dụng các quy trình, chuẩn mực và phương pháp luận chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm toán vào hoạt động kiểm toán.

– Có khả năng chủ trì nghiên cứu khoa học cấp Bộ và Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán quốc gia.

– Có ít nhất trình độ Kiểm toán viên chính năm 2005 hoặc tương đương năm 2008.

– Vượt qua Bài kiểm tra Cấp độ Đánh giá viên Nâng cao.

(Điều 8, Điều 9, Điều 3, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Kiểm toán quốc gia 2015)

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Kiểm toán viên có được phép hành nghề solo không? Nếu phát hiện là hành vi cá nhân thì có bị xử lý không?

Đổi mới cách học, tổ chức thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán vào năm 2030?

Các yêu cầu để tham gia kỳ thi chứng chỉ đánh giá viên là gì? Các hình phạt cho việc khai báo thông tin không chính xác trong hồ sơ xin việc là gì?

Cuộc sống của tôi

Xem thêm: Mơ Mọc Răng, Con Mọc Răng Điềm Gì ❤️️Giải Mã Giấc Mơ

Viết một bình luận