Nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp

Thương mại là một khái niệm khá rộng, dùng để chỉ nhiều yếu tố mua bán, trao đổi hàng hóa và những vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất và vận hành. Trong kinh doanh, lợi nhuận là một phần quan trọng và tất yếu. Vậy nguồn lợi nhuận kinh doanh đến từ đâu? Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này

Lợi nhuận kinh doanh là gì?

Trong chủ nghĩa tư bản, tư bản thương nghiệp là sự phân công lao động của tư bản công nghiệp nhằm phân tách và chuyên môn hóa lưu thông hàng hóa.

Lợi nhuận thương mại là một phần giá trị thặng dư do tư bản công nghiệp tạo ra trong quá trình sản xuất, được trao cho tư bản thương nghiệp và giúp tư bản thương nghiệp có thể bán hàng hóa cho chính mình. Lợi nhuận thương mại là hình thức biến đổi của giá trị thặng dư. Nguồn gốc của nó cũng là một phần từ sức lao động không công của người lao động.

Bạn đang xem: Lợi nhuận thương nghiệp thực chất là gì

Tư bản công nghiệp “trao” một phần giá trị thặng dư của nó cho tư bản thương mại bằng cách bán nó với giá thấp hơn giá trị thực của nó, để tư bản thương nghiệp bán đúng giá trị, do đó thu được lợi nhuận. Việc kinh doanh.

Xem thêm: Phan Anh nhận sai sót khi làm từ thiện – VnExpress Giải trí

Sau khi hiểu lợi nhuận kinh doanh là gì? Trong phần tiếp theo, bài viết này sẽ xem xét các nguồn lợi nhuận kinh doanh .

Nguồn và bản chất của lợi nhuận thương mại

Qua quá trình ghi nhận và phân tích trên, có thể đánh giá được sự hình thành vốn kinh doanh và nguồn lợi nhuận. Lợi nhuận thương nghiệp được hình thành thông qua quá trình chuyển hoá giá trị, trong quá trình này, tư bản thương nghiệp làm cầu nối, hoàn thành nhiệm vụ phân phối, luân chuyển hàng hoá của tư bản công nghiệp đến thị trường và tiêu dùng của nhân dân.

Lợi nhuận tư bản thương mại có vai trò khách quan trong quá trình tạo ra lợi nhuận của tư bản, vì nó chỉ là cầu nối có chức năng chuyển hoá giá trị theo công thức lưu thông hàng hoá. Lợi nhuận thương mại tồn tại khách quan trong mối quan hệ giữa các chủ thể: tư bản công nghiệp, tư bản thương nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

——Việc tạo ra giá trị thặng dư và phân phối giá trị thặng dư và phân phối giá trị thặng dư là hai vấn đề khác nhau. Là hoạt động của nhà tư bản và tạo ra giá trị thặng dư, nhưng do vị trí và tầm quan trọng của lưu thông đối với sự phát triển của sản xuất và tái sản xuất, nhà tư bản thương nghiệp vẫn tham gia phân chia giá trị thặng dư với nhà tư bản công nghiệp, và cái mà nhà tư bản thương nghiệp được chia là lợi nhuận thương nghiệp. .

Xem thêm: Chí Thiện là ai? Sự nghiệp của nam ca sĩ Hoàng tử Lai | 35Express

– Qua đây có thể thấy lợi nhuận thương nghiệp là phần giá cả thặng dư được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất được nhà tư bản công nghiệp nhượng cho nhà tư bản thương nghiệp để họ tiêu thụ hàng hóa. TÔI.

– Trên thực tế, các nhà tư bản kinh doanh thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Nhưng điều này không có nghĩa là nhà tư bản thương nghiệp bán hàng hoá cao hơn giá trị của nó, mà là: nhà tư bản thương nghiệp mua hàng hoá của nhà tư bản công nghiệp dưới giá trị của nó (khi chấp nhận bán cho nhà tư bản thương mại dưới giá trị của nó, nghĩa là nhà tư bản công nghiệp đã chấp nhận “cho” một phần giá trị thặng dư cho nhà tư bản thương mại), người này sau đó bán lại hàng hoá đó với giá trị hợp lý cho người tiêu dùng.

– Hơn nữa, lợi nhuận thương mại được hình thành thông qua quá trình tư bản thương mại có chức năng phân phối và lưu thông hàng hóa. Mặc dù tư bản thương mại chỉ đóng vai trò trung gian, hoặc tạo ra hàng hóa đặc biệt để trao đổi trong quá trình mua và bán, nhưng cuối cùng tư bản thương mại cũng trực tiếp, tạo ra giá trị hơn nữa trong quá trình đó.

Trên đây là một bài viết về chủ đề Nguồn lợi nhuận kinh doanh . Chúng tôi hy vọng rằng qua những thông tin trên, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về lợi nhuận kinh doanh và các nguồn tạo ra lợi nhuận kinh doanh.

Xem thêm: Vi khuẩn Lactic là gì? Vai trò và tác dụng của vi khuẩn Lactic?

Viết một bình luận