Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu dự án có sử dụng đất

Xin chào, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí huy thanh Legal xin đưa ra những gợi ý sau về tiêu chí và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu mà bạn muốn biết. :

Theo Điều 48 Nghị định số 25/2020 / nĐ-cp:

Bạn đang xem: M1 m2 m3 trong đấu thầu là gì

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được phản ánh trong các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

1. Cập nhật, bổ sung tiêu chí, phương pháp đánh giá năng lực, kinh nghiệm (nếu cần) theo quy định tại Điều 19 (d) (1) Nghị định này trên cơ sở yêu cầu sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm đã được phê duyệt theo quy định tại Điều 12 (3 ) của Nghị định này. Án Lệnh. Đối với liên danh, năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định bằng tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên liên danh; nhà đầu tư chính của liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn ít nhất là 30% và mỗi thành viên trong liên danh phải có vốn tối thiểu trong liên doanh Tỷ lệ sở hữu là 15%.

2. Tiêu chí và phương pháp đánh giá kỹ thuật :

a) Tiêu chí Đánh giá Kỹ thuật:

– Sự phù hợp của mục tiêu dự án do nhà đầu tư đề xuất với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, mỏ dầu; quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) hoặc 1/2000 theo quy định của pháp luật hoặc 1/500 cho quy hoạch đô thị;

-Yêu cầu về quy mô dự án, sơ đồ kiến ​​trúc và các chức năng cơ bản của dự án;

– Các yêu cầu về môi trường và an ninh;

– Các tiêu chí bổ sung phù hợp với các dự án cụ thể.

Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc: Quần Xanh Lá Cây Mặc Với Áo Màu Gì?

(Hình minh họa: Tiêu chí và Phương pháp Đánh giá Hồ sơ Dự thầu Dự án Sử dụng Đất)

b) Phương pháp Đánh giá Kỹ thuật:

Các tiêu chí đánh giá kỹ thuật được xây dựng theo thang điểm 100 hoặc 1000 điểm, trong đó các điểm tối thiểu và tối đa phải được quy định cho từng tiêu chí chung và tiêu chuẩn. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải ghi rõ mức điểm tối thiểu đạt yêu cầu nhưng không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật và mức điểm của từng nội dung yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này. . Điểm a của bài viết này không thấp hơn 60% điểm cao nhất của nội dung.

Cơ cấu tỷ trọng điểm tương ứng với nội dung điểm a trong điều này phải phù hợp với từng dự án cụ thể nhưng tổng tỷ trọng điểm phải bằng 100%.

3. Phương pháp và tiêu chí định giá tài chính-kinh doanh bao gồm:

a) Tiêu chí Đánh giá Tài chính và Kinh doanh

-Tiêu chuẩn tổng chi phí thực hiện dự án (m1);

– Giá trị tiêu chuẩn bồi thường, hỗ trợ và vị trí (m2);

– Chỉ tiêu hiệu quả đầu tư (mét khối).

Vị trí:

Xem thêm: Âm Dương Sư: 4 Loại Daruma Âm Dương Sư Sao Cho Nhanh Mà Chất

+ m1 là tổng kinh phí thực hiện dự án do chủ đầu tư đề xuất khi đấu thầu mua căn hộ (không bao gồm tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất …). Theo nội dung m1 quy định trong hồ sơ mời thầu;

+ m2 là giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do chủ đầu tư đề xuất trong đấu thầu, tùy thuộc vào nội dung m2 được xác định trong hồ sơ mời thầu.

Trường hợp giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thấp hơn giá trị mét vuông thì phần chênh lệch được nộp vào ngân sách quốc gia; nếu cao hơn giá trị m2 thì nộp vào ngân sách nhà nước. nhà đầu tư phải thực hiện bù chênh lệch, giá trị chênh lệch được tính vào vốn đầu tư dự án.

Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư được trừ giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo phương án được duyệt nhưng không quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. đổ bộ. Phí bồi thường quy hoạch và tiền GPMB được duyệt nếu không được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư dự án.

+ m3 là số tiền phải nộp ngân sách nhà nước theo đề xuất của chủ đầu tư trong hồ sơ mời thầu và nghĩa vụ của chủ đầu tư với ngân sách nhà nước theo pháp luật hiện hành.

b) Phương pháp Định giá Tài chính-Kinh doanh

-Sử dụng các phương pháp phúc lợi xã hội, phúc lợi nhà nước để đánh giá tài chính-kinh doanh. Các hồ sơ dự thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ được so sánh và xếp hạng dựa trên các đề xuất về hiệu quả đầu tư. Hiệu quả đầu tư được đánh giá bằng tiêu chí đề nghị nhà đầu tư nộp ngân sách nhà nước bằng tiền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo pháp luật hiện hành (m3);

– Chủ đầu tư đề xuất tổng kinh phí thực hiện dự án (m1) không nhỏ hơn m1 (m1≥m1), giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (m2) không nhỏ hơn m2 (m2≥ m2), giá trị không nhỏ hơn m2 (m2≥m2). Ngoài nghĩa vụ với ngân sách quốc gia, số (mét khối) nộp ngân sách quốc gia bằng tiền không thấp hơn giá khởi điểm và cao nhất được xếp hạng đầu tiên. đã thắng thầu. “

Trên đây là những gợi ý của chúng tôi về tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu các dự án sử dụng đất để bạn tham khảo. Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ luật huy thanh hoặc yêu cầu hỗ trợ qua Đường dây tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 . Hotline tư vấn pháp luật 19006179 Gặp luật sư nguyễn văn thanh – luật sư giỏi tại Hà Nội.

Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan tại đây.

Xem thêm: Tiểu sử Lan Khuê

Viết một bình luận