Mẫu đơn xin ký hợp đồng chính thức

Mẫu 1-1 đề nghị ký kết tiếp đúng theo đồng lao động được fan người lao đụng lập ra với trình lên cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền của đơn vị, công ty muốn liên tiếp thao tác làm việc lại. Nội dung vào chủng loại đối kháng yêu cầu trình diễn rõ biết tin cá nhân như chức vụ, nấc lương, các kết quả đạt được trong quy trình thao tác làm việc và ước vọng ý muốn thao tác tiếp tại đơn vị chức năng. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm câu chữ chi tiết trên trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin ký hợp đồng chính thức

TRƯỜNG………………KHOA/PHÒNG.........................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc……, ngày …… tháng …… năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP.. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi: ………………………………….…………………………………Tôi tên là:………………………………….…………………………………......................

Xem thêm: Gợi Ý 7 Thực Đơn Giảm Cân Nhanh, 12 Thực Đơn Giảm Cân Nhanh


Sinh ngày:………………………………… Tại:……………………………......................Số CMND:…………….............. Cấp ngày:................... Nơi cấp:...............................Hộ khẩu thường trú:……………………………...........................................................Trình độ văn hóa truyền thống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:….....................................................................................................................................................................................Đã vừa lòng đồng thao tác làm việc tại:.......................................................................................Công bài toán được giao :.............................................................................................Chức danh nghề nghiệp: …………….Mã số:................................................................Bậc: ...................................Hệ số lương:..................................................................

Xem thêm: Thực Đơn Ép Cân Trong 1 Tuần Hiệu Quả Bất Ngờ, Nên Áp Dụng Ngay!


Ngày bắt đầu ký hợp đồng:....................................................................................Ngày hết hạn phù hợp đồng:....................................................................................Qua quá trình công tác, tôi luôn kết thúc giỏi quá trình được giao. Với ước muốn được làm Việc vĩnh viễn tại Nhà trường, kính ý kiến đề xuất Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Khoa/Phòng ......................... được cho phép tôi được thường xuyên ký kết hòa hợp đồng làm việc.Tôi xin hứa không xong trau củ dồi kiến thức và kỹ năng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ nhằm mục đích làm cho giỏi các bước được giao không chỉ có vậy cũng giống như tích cực và lành mạnh tsi mê gia các vận động phong trào của đoàn thể để góp thêm phần vào sự cải cách và phát triển của ……………..Tôi xin tình thật cảm ơn!Ý kiến của Trưởng Khoa/PhòngNgười có tác dụng đơnÝ kiến của Trưởng Phòng TCCBÝ kiến của Ban Giám hiệu