Nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản

Nghĩa vụ tài sản của những người thừa kế

Nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản

Bạn đang xem: Nghĩa vụ về tài sản là gì

1. Loại nghĩa vụ

Trước khi chết, một người có thể có một số nghĩa vụ chưa hoàn thành đối với chủ thể khác. Trong một số trường hợp, khi một cá nhân chết, nghĩa vụ của họ cũng chấm dứt. Bởi vì, theo quy định tại Điều 372 khoản 8 Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu bên có nghĩa vụ là cá nhân mà nghĩa vụ phải do cá nhân thực hiện thì nghĩa vụ dân sự chấm dứt. Ví dụ, anh A đồng ý vẽ cho B một bức tranh mà anh chưa kịp hoàn thành thì chết. Điều này cũng đã kết thúc. Đây là cam kết nhân thân và là nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của con nợ nên không thể chuyển giao cho người thừa kế nên việc con nợ thực hiện nghĩa vụ khi con nợ chết là hợp pháp. Hoàn toàn hợp lý.

Ngược lại, nếu nó không phải là một nghĩa vụ thuộc loại nghĩa vụ trên, thì có thể suy ra rằng nghĩa vụ không chấm dứt khi người có nghĩa vụ chết. Theo quy định tại Điều 614 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì những người thừa kế được hưởng quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại kể từ ngày mở thừa kế. Theo Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 2015, các nghĩa vụ tài sản sau đây có thể được công nhận: chi phí tang lễ theo phong tục và hợp lý; thiếu cấp dưỡng; chi phí bảo vệ di sản; giảm trừ gia cảnh; tiền công lao động; bồi thường thiệt hại; nộp thuế và các khoản khác cho ngân sách nhà nước; các khoản nợ khác đối với cá nhân và pháp nhân; tốt; chi phí khác.

XEM THÊM:  Tiểu sử ca sĩ Phi Nhung

2. Người thực hiện nghĩa vụ của người để lại di sản

Theo quy định tại Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp không chia di sản thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại theo thỏa thuận của những người thừa kế.

>

Người quản lý di sản là người có tên trong di chúc hoặc những người thừa kế. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và người thừa kế chưa chỉ định người quản lý di sản thì người chiếm giữ, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản cho đến khi người quản lý di sản chiếm giữ được di sản. Người thừa kế chỉ định một người quản lý di sản. Trường hợp không xác định được người thừa kế và không quản lý di sản theo quy định thì do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

– Nếu chia di sản thì mỗi người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ về phần tài sản do người chết để lại theo tỷ lệ nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được hưởng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

XEM THÊM:  Tiểu sử ca sĩ Anh Thơ có sự nghiệp ra sao và chồng cũ là ai ?

Xem thêm: Orchestra Là Gì, Nghĩa Của Từ Orchestra, Nghĩa Của Từ Orchestra Trong Tiếng Việt

– Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân thừa kế theo di chúc thì còn phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại với tư cách là cá nhân thừa kế.

3. Phạm vi thực hiện nghĩa vụ tài sản của những người thừa kế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người thừa kế hoặc người quản lý di sản có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết trong phạm vi di sản mà người chết để lại. Tuy nhiên, nếu các bên có thỏa thuận khác, nếu di sản của người chết không đủ để thực hiện nghĩa vụ thì người thừa kế hoặc người quản lý di sản được sử dụng tài sản của mình để thực hiện nghĩa vụ của người chết.

4. Ưu tiên Thanh toán

Theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 2015, nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

– Chi phí mai táng thường hợp lý.

– Không có tiền cấp dưỡng.

– Phí Bảo vệ Di sản.

– Phụ cấp Phụ thuộc.

– Tiền công lao động.

Xem thêm: Xe Tải 3 Chân Là Gì? – [TOÀN BỘ] thông tin về dòng xe tải 3

– Các hư hỏng.

– Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

XEM THÊM:  Tướng tinh là gì? Ý Nghĩa Của Tướng Tinh Trong Tử Vi

– Các khoản nợ khác đối với cá nhân và pháp nhân.

– Tốt.

– Các khoản phí khác.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Địa chỉ: Văn phòng luật sư quang thai, 12 mac dinh chi, phường dakao, quận 1, thành phố. hcm.

Trang web : luatthuake.vn

Email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 090 384 0440

Xem thêm: Khám phá thú vị về bảng màu sắc trong tiếng anh – Yola

Viết một bình luận