Nguồn gốc của pháp luật là gì ? Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về nguồn gốc pháp luật ?

Xem thêm: The Physics of Tennis Racket Sweet Spots | COMSOL Blog

1. Các khái niệm chung về nguồn gốc pháp lý

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, do nhu cầu của cuộc sống cộng đồng, quan hệ xã hội giữa người với người bị hạn chế bởi các chuẩn mực đạo đức, phong tục, tập quán và các quy tắc tôn giáo. Khi có tư hữu, có sự phân hóa giai cấp, giàu nghèo, người bị bóc lột và bị bóc lột trong xã hội thì cũng có những xung đột giai cấp đối đầu, đòi hỏi lực lượng cưỡng chế để bảo vệ quy tắc ứng xử bắt buộc chung cho các thành viên trong xã hội, và một tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt. có cơ quan cưỡng chế đảm bảo các quy tắc xử sự. đã làm như vậy.

Bạn đang xem: Nguồn gốc của pháp luật là gì

Vì vậy, nguyên nhân của nhà nước cũng là nguyên nhân của pháp luật. Pháp luật được hình thành chủ yếu theo ba cách: Các quốc gia thừa nhận các tập quán hiện có vì lợi ích của mình và nâng chúng thành luật. Bằng cách này, nhà nước đã tạo ra hình thức pháp lý đầu tiên, luật tục; nhà nước công nhận quyết định trước của cơ quan hành chính hoặc tư pháp cấp trên về một vụ việc cụ thể như một khuôn mẫu cho việc xử lý các vụ việc tương tự sau này của cơ quan cấp dưới. Con đường này đã tạo ra hình thức pháp luật thứ hai trong lịch sử là án lệ, nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh các quan hệ xã hội mới xuất phát từ nhu cầu quản lý và duy trì trật tự xã hội. Điều này đã sinh ra hình thức pháp lý thứ ba, công cụ pháp lý. Đây là nơi bắt nguồn của luật.

XEM THÊM:  Sinh ngày 3/12 thuộc cung gì? - Bói tình yêu, tính cách theo chiêm tinh học

Xem thêm: The Physics of Tennis Racket Sweet Spots | COMSOL Blog

2. Nguồn gốc của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước. Nguyên nhân của nhà nước cũng là nguyên nhân của luật.

Trong chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy, không có nhà nước và luật pháp. Xã hội nguyên thủy sử dụng phong tục tập quán, đạo đức, tín ngưỡng tôn giáo, … để hướng dẫn hành vi của con người, những chuẩn mực hành vi này được hình thành một cách tự phát trong xã hội tùy theo điều kiện kinh tế xã hội lúc bấy giờ.

Xem thêm: Dagger 2 cho người mới bắt đầu

Khi điều kiện kinh tế, xã hội thay đổi, trong xã hội xuất hiện các mối quan hệ xã hội mới, tương đối đa dạng, phức tạp mà không được các quy tắc đạo đức, phong tục tập quán điều chỉnh hoặc điều chỉnh không hiệu quả hoặc không thể thực hiện được. Trong trường hợp này, nhà nước xuất hiện, và để tổ chức và quản lý đời sống xã hội phức tạp, nhà nước dần xuất hiện một quy tắc xử sự mới, đó là pháp luật. Thông qua nhà nước, pháp luật được hình thành theo những cách khác nhau. Thứ nhất, nhà nước thừa nhận những quy tắc xử sự hiện có trong xã hội, nhưng theo ý chí của nhà nước, nó được nâng lên thành pháp luật; những trường hợp tương tự làm khuôn mẫu; thứ ba, nhà nước xây dựng quy tắc ứng xử mới.

XEM THÊM:  Hướng Dẫn Chơi Yugioh: Bàn Đấu Và Các Khái Niệm Cơ Bản

Quy luật xuất hiện một cách khách quan và là sản phẩm của quá trình phát triển tự nhiên của đời sống xã hội. Nhà nước không tạo ra pháp luật, trong quá trình hình thành pháp luật, nhà nước chỉ đóng vai trò là “bà đỡ”, còn nhà nước chỉ để pháp luật “tồn tại” trong cuộc sống dưới một hình thức nhất định.

Ming Kui Fa (sưu tầm và chỉnh sửa)

Xem thêm: Trời Đụ Là Gì – Nghĩa Của Từ Đụ Trong Tiếng Việt

Viết một bình luận