Vốn đầu tư phát triển là gì? Đặc điểm của nguồn vốn đầu tư phát triển

Vốn đầu tư phát triển là gì?

Vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư. Đây là tổng chi phí để tiến hành và duy trì các hoạt động sản xuất. Các hoạt động này được thiết kế để mang lại lợi nhuận lớn hơn so với việc đầu tư vào các nguồn lực ban đầu của cá nhân / tổ chức (tài chính, nguồn lao động và các tài sản khác).

Vốn đầu tư phát triển được hiểu là toàn bộ số tiền, chi phí mà cá nhân / tổ chức đầu tư bỏ ra nhằm mục đích thực hiện hoạt động đầu tư tăng lên:

Bạn đang xem: Nguồn vốn đầu tư phát triển là gì

 • tài sản tài chính (vốn);
 • tài sản hữu hình như nhà máy, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng hoá, cầu, đường
 • tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực, như trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, trình độ khoa học và công nghệ.

Mục đích của việc phát triển vốn đầu tư là duy trì tiềm năng hoạt động của các dự án, công trình mới đồng thời tạo ra tiềm năng mới cho dự án và về kinh tế – xã hội. .Do đó tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho mọi thành viên gắn với các dự án và hoạt động đầu tư.

Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển do đó làm tăng trưởng tài sản không chỉ cho các nhà đầu tư mà cho cả nền kinh tế.

Vốn đầu tư phát triển là gì

Xem thêm: Trúc trắc là gì? Một số ý nghĩa của từ trúc trắc trong Tiếng Việt | Bem2.vn

Vốn đầu tư phát triển là nguồn vốn để phát triển và tăng trưởng các hoạt động đầu tư

Đặc điểm vốn đầu tư phát triển

 • Các quỹ đầu tư phát triển thường yêu cầu những khoản tiền lớn được ký quỹ hơn là được huy động trong quá trình đầu tư.
 • Thời hạn sử dụng quỹ đầu tư phát triển. Và kết quả thường rất lâu. Trong quá trình này, hoạt động đầu tư và phát triển sẽ chịu tác động của cả mặt tích cực và tiêu cực của các yếu tố môi trường, kinh tế, lạm phát và nhiều yếu tố kinh tế khác …
 • Kết quả và kết quả thu được từ phát triển và đầu tư vốn sẽ thay đổi theo thời gian, thường có giá trị lâu dài. Đầu tư phát triển không chỉ tác động đến nền kinh tế, mà còn tác động đến không gian sống của các chủ thể có liên quan và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Vai trò của phát triển vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư phát triển đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của các cá nhân / tổ chức đầu tư và sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia. Do đó:

Đối với cá nhân / tổ chức đầu tư (vi mô): Quỹ đầu tư phát triển quyết định sự tồn tại và phát triển của từng cơ sở sản xuất, hoạt động và từng dự án đầu tư. Vì hầu hết các dự án đầu tư đều yêu cầu kinh phí nâng cấp tài sản tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ… để duy trì hoạt động và phát triển. Vì vậy, vốn đầu tư phát triển được coi là nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng.

Đối với nền kinh tế quốc dân (vĩ mô):

 • Nguồn tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển sẽ ảnh hưởng đến tổng cung – tổng cầu và sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân phụ thuộc trực tiếp vào việc tăng vốn đầu tư cho các hoạt động đầu tư của đơn vị kinh tế.
 • Tăng cường phát triển công nghệ và kỹ thuật của một quốc gia. Đây là điều kiện quyết định sự tăng trưởng và phát triển bền vững lâu dài của cả nước.
 • Tác động đến việc tổ chức lại các khối kinh tế

Nguồn quỹ đầu tư phát triển

Nguồn vốn cho đầu tư phát triển có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng về cơ bản sẽ đến từ hai nguồn chính:

Quỹ đầu tư trong nước

Xem thêm: Top dầm công xôn là gì

Đây là nguồn vốn mà một cá nhân / tổ chức đầu tư có thể huy động trong nước để phát triển hoạt động đầu tư. Về lâu dài, nguồn tài trợ này đảm bảo cho sự phát triển tiếp tục.

Vốn trong nước có thể bao gồm:

 • Nguồn vốn ngân sách quốc gia: Nguồn vốn được hình thành từ nguồn vốn tích lũy của nền kinh tế, được nhà nước duy trì trong kế hoạch ngân sách và cấp cho các đơn vị thực hiện các dự án được nhà nước cấp vốn.
 • Vốn doanh nghiệp nhà nước: Được hình thành do bổ sung vốn hoạt động bằng lợi nhuận thặng dư của doanh nghiệp. Nguồn vốn này có tác động trực tiếp và lớn nhất đến tốc độ tăng trưởng hàng năm của một hoạt động đầu tư nhất định. Nguồn vốn này rất được quan tâm đối với nền kinh tế của một quốc gia.
 • Vốn tư nhân hoặc vốn gia đình: đây là nguồn vốn được nhiều đơn vị đầu tư tập trung huy động để phát triển các dự án đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài

Đây là nguồn quỹ đầu tư phát triển dành cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào trong nước theo hình thức đầu tư gián tiếp hoặc trực tiếp. Do đó:

 • Vốn Đầu tư Gián tiếp: là nguồn tài trợ của các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các khoản viện trợ không hoàn lại dài hạn với lãi suất thấp hoặc các khoản vay ưu đãi. Một hình thức đầu tư gián tiếp phổ biến là đầu tư vốn oda.
 • Vốn đầu tư trực tiếp (fdi) : Đây là nguồn vốn do các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài đầu tư tại các quốc gia khác và được quản lý trực tiếp hoặc tham gia vào việc quản lý quá trình sử dụng và thu hồi của các quỹ. Nguồn kinh phí này đủ lớn để giải quyết triệt để mọi vấn đề kinh tế – xã hội của nước sở tại. Với nguồn vốn đầu tư trực tiếp, các nước nhận đầu tư không phải lo lắng về việc trả nợ và công nghệ luôn sẵn có (được các nhà đầu tư sử dụng), nhưng các nước nhận đầu tư phải chia sẻ lợi ích. Lợi tức kinh tế khi đầu tư cho các nhà đầu tư dựa trên mức đầu tư của họ.

Vốn đầu tư FDI

Có thể thấy, phát triển vốn đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì kết quả tốt trong đầu tư, tăng trưởng và phát triển. Trước khi thực hiện kế hoạch đầu tư, vấn đề quỹ đầu tư phát triển cần được quan tâm.

Xem thêm: Nghiệp vụ ngoại thương (Foreign Trade Techniques) là gì? – Hội Xuất Nhập Khẩu

Viết một bình luận