Nhân đơn thức với đa thức

Các em đang biết biểu thức đẳng thức nhân một số với một tổng A.(B + C) = A.B + A.C. Nhân đối kháng thức với nhiều thức tương tự như như thế.

Bạn đang xem: Nhân đơn thức với đa thức


Vậy cách nhân solo thức cùng với nhiều thức (giỏi Call là nguyên tắc nhân đơn thức cùng với đa thức) được tiến hành ví dụ như thế nào? Thắc mắc kia sẽ được giải đáp trong văn bản nội dung bài viết Nhân 1-1 thức với nhiều thức dưới đây.

Xem thêm:

I. Lý tngày tiết nhân đối chọi thức với đa thức

1. Quy tắc nhân 1-1 thức cùng với đa thức

- Muốn nắn nhân một 1-1 thức với một đa thức ta nhân đối kháng thức cùng với từng số hạng của đa thức rồi cùng các tích với nhau.

Xem thêm:

- Tổng quát: Cho A, B, C, D là những đối kháng thức, ta có: A(B + C - D) = AB + AC - AD.

* Ví dụ: Thực hiện phnghiền tính

 

*

> Lưu ý: các công sản phẩm công nghệ lũy quá buộc phải nhớ

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

2. Áp dụng phép tắc nhân đơn thức đa thức

* Làm tính nhân: 

- Vận dụng quy tắc ta có:

 

*

 

*

> Lưu ý: Phép nhân gồm tính giao hoán thù (A.B = B.A) yêu cầu bài xích bên trên những em có thể đưa 6xy3 ra trước biểu thức vào ngoặc đối chọi rồi tiến hành phnghiền tính

II. các bài luyện tập Nhân đơn thức với nhiều thức

* Bài 1 trang 5 SGK Toán thù 8 Tập 1: Làm tính nhân

¤ Lời giải:

 

*
 
*
 
*

 

*
 
*
 

 

*

 

*
 

*
 
*

* Bài 2 trang 5 SGK Toán thù 8 Tập 1: Thực hiện nay phnghiền nhân, rút ít gọn gàng rồi tính cực hiếm của biểu thức: