Quân đội là gì? Chức năng nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam?

Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong đấu tranh, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh nhân dân, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Qua bài này sẽ hiểu rõ về địa vị, chức năng và nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

– Đạo luật Quốc phòng 2018

Bạn đang xem: Nhiệm vụ a trong quân đội là gì

1. Quân đội là gì?

Quân đội là lực lượng vũ trang tập trung, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ chế độ và thành quả của cách mạng .

Army “Quân đội” trong tiếng Anh.

2. Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chủ yếu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cho biết nhiệm vụ của quân đội là “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân”

quân đội nhân dân Việt Nam “quân đội nhân dân Việt Nam” trong tiếng Anh.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 25 Luật Quốc phòng năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quy định như sau:

– Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của Lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Bộ đội thường trực của Quân đội nhân dân gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương.

Ngày 22 tháng 12 hàng năm là Ngày hội truyền thống của Quân đội nhân dân, Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Xem thêm: Điều kiện và mức hưởng lương hưu đối với sĩ quan Quân đội nhân dân

– Quân đội nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác vận động, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc; lao động sản xuất, gắn bảo vệ Tổ quốc với phát triển kinh tế, xã hội. tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân Chung sức xây dựng đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

– Đất nước đang xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên mạnh; một số lực lượng tiến lên hiện đại.

– Phù hợp với quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân nhân chuyên nghiệp Quốc phòng, Luật Công nhân và Viên chức, Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức, nhiệm vụ, chế độ phục vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan của hệ thống, chính sách của Quân đội nhân dân.

3.1.Các chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân:

Trong thời bình, Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện ba chức năng cơ bản, đó là: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất. Trong đó:

Binh chủng Tác chiến là nhiệm vụ then chốt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ này, quân đội được chia thành hai bộ phận: bộ đội thường trực làm nòng cốt và bộ phận vũ trang của quần chúng. Ba loại quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ.

Quân đội nhân dân được tổ chức tốt, được trang bị vũ khí, trang bị phù hợp, tiến hành diễn tập thường xuyên, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả chiến đấu, nắm chắc tình hình chính trị trong nước, khu vực và quốc tế, có đối sách phù hợp, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; phân tích, dự báo các tình huống, nguy cơ có thể xảy ra dẫn đến bất ổn chính trị, tham mưu cho Đảng và Nhà nước chỉ đạo, đối sách kịp thời, tránh những tai nạn chiến lược.

Quân đội Công tác (Vì nhân dân): Quân đội nhân dân luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, là cầu nối vững chắc, tin cậy giữa chính quyền và nhân dân. Mọi người.

Là một trong những lực lượng nòng cốt của công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, giảm nhẹ thiên tai, hy sinh trong cơn nguy cấp, cứu người và tài sản.

Xem Thêm: Thang lương mới nhất của Cảnh sát quân sự và Cảnh sát dân sự năm 2022

Quân đội còn có nhiệm vụ vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công khai đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước, đồng thời trấn áp các bài phát biểu xuyên tạc, vu cáo, vu cáo. thật sự.

3.2. Nhiệm vụ cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam:

– Toàn quân phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, đường lối bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc nội dung, nguyên tắc, giải pháp của chiến lược, bám sát tình hình thực tế, đề xuất chiến lược, chiến thuật cho Đảng và đất nước, bảo đảm xử lý kịp thời, thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng. thái độ.

Cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng luôn có cơ cấu, tổ chức hợp lý; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư vấn chiến lược, có trình độ lý luận sâu sắc, kiến ​​thức thực tiễn phong phú.

——Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng chiến đấu của toàn quân. Tăng cường khu vực phòng thủ để đảm bảo rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng ngay từ ngày đầu tiên, trận đầu tiên.

– Tiếp tục xây dựng đảng bộ, tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Không ngừng tu dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và hiệu lực chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

– Làm tốt công tác vận động quần chúng toàn quân, vận động quần chúng, góp phần xây dựng lòng dân, giữ vững mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quần chúng nhân dân.

– Thúc đẩy hội nhập quốc tế và tăng cường hiệu quả của ngoại giao quốc phòng ở cấp độ đa phương và song phương.

4. Tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam:

Hệ thống chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam có các cấp bậc và tên gọi sau đây:

Xem thêm: Cơ quan điều tra của Quân đội nhân dân có thể điều tra tội phạm do người ngoài thực hiện

– Bộ Chính trị cấp cao nhất.

– Bộ Tham mưu, Quân khu, Ty, Tổng cục, Quân đoàn, Binh chủng và Ngành Chính trị cấp tương đương.

– Sở chính trị cấp sư đoàn, cơ quan quân sự địa phương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, v.v.

– Cấp ủy chính trị cấp trung đoàn, chính quyền quân sự địa phương như huyện, thị xã.

4.1. Giám đốc kỹ thuật:

Là cơ quan quản lý kỹ thuật chính của Bộ Quốc phòng, có chức năng tổ chức, quản lý, nghiên cứu, hỗ trợ quân đội và vũ khí, trang bị quân sự, trang bị kỹ thuật chiến đấu

Các chi nhánh bao gồm:

Các đơn vị cấp dưới bao gồm:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cơ khí Quân sự

Nhà máy z133

Đại học Chen Dayi

nhà máy z151

Trường Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

nhà máy z153

Trường Trung cấp Kỹ thuật Trung ương thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự

nhà máy z45

Trường dạy nghề số 17 z751 Doanh nghiệp liên kết

Bạn qlda 45

4.2. Tổng cục Tình báo:

Là cơ quan tình báo chiến lược chuyên trách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Quân ủy Trung ương và Cục Quân báo Bộ Quốc phòng. Tổng cục Tình báo Quốc phòng là lực lượng trực tiếp làm công tác tình báo cấp chiến lược, là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức và hoạt động tình báo của quân đội, đồng thời cũng là cơ quan đầu não chỉ đạo trực tiếp hoạt động tình báo của Việt Nam. Trinh sát toàn quân.

Xem thêm: 10 Lời thề Chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam

Các chi nhánh bao gồm:

Văn phòng

Chuyên gia tư vấn

Chánh Thanh tra

Cục Chính trị

Phòng Tài chính

Bộ phận Hậu cần

Phòng Khoa học Quân sự

Phòng Kỹ thuật

phòng thông tin khqs

Văn phòng 11

Cục Điều tra Hình sự

Khoa 12

Phòng hạng Tiết kiệm

Xem thêm: Tiểu sử của Tony – Cà phê cùng Tony Buổi Sáng

16 bộ phận (bộ phận tình báo chiến lược quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội)

Phòng 72

Cục 25

Phòng 73

71 Cục (Cục Trinh sát Kỹ thuật)

Phòng b

Phần 72

Phòng của

c

Phần 80

Phòng

Các đơn vị cấp dưới bao gồm:

Học viện Khoa học Quân sự

Biệt đội k3 (Trinh sát – Lực lượng Đặc biệt)

Viện cấu trúc chiến lược

Lữ đoàn 74

Viện Công nghệ Thông tin Chiến lược và Viễn thông (v34)

Lữ đoàn 94

26 Viện

Tạp chí Kiến thức Quốc phòng Hiện đại

70 Viện (Viện Chiến lược)

Trường Trung cấp Hướng đạo

Viện nghiên cứu 78

Hitaba-com

Viện nghiên cứu 501

Công ty hatuco – Yurong

Trung tâm 72

secotex-pades 1.1.8 Inc.

Trung tâm 75

Khu liên hợp điện Bộ Quốc phòng

Trung tâm 701

Bảo tàng II

4.3. Tổng cục Hậu cần:

Là cơ quan đầu mối về hậu cần của Quân đội nhân dân Việt Nam, có vai trò tham mưu, chỉ huy, tổ chức cho bộ đội hỗ trợ vật chất, sinh hoạt, chữa bệnh, đi lại, v.v.

Các chi nhánh bao gồm:

Văn phòng

Cục Chính trị

Chánh Thanh tra

Bộ phận Hậu cần

Phòng Tài chính

Bộ Doanh trại

Phòng Khoa học Quân sự

Phòng vật tư

phòng thông tin khqs

Trạm xăng

Cục Điều tra Hình sự

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Kinh tế

Bệnh xá

Chuyên gia tư vấn

Các đơn vị cấp dưới bao gồm:

354 bệnh viện

20 công ty cổ phần

Bệnh viện 105

26 công ty cổ phần

Bệnh viện 87

Công ty cổ phần 22

Nhà hát Chèo Quân đội

32 công ty cổ phần

Xem thêm: hr là viết tắt của từ gì

Công đoàn điều dưỡng 296

Các công ty dược phẩm và thiết bị y tế quân sự

Trường Cao đẳng nghề thứ mười ba

Quản lý dự án 186

28 công ty

4.4. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng:

Chịu trách nhiệm sản xuất vũ khí, khí tài cho Quân đội, Dân quân tự vệ. Cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng gồm cục trưởng và phó cục trưởng, chính ủy, phó chính ủy, các phòng chức năng, nhà máy sản xuất vũ khí, trang bị, trường dạy nghề và các đơn vị trực thuộc.

Các chi nhánh bao gồm:

Văn phòng

Phòng hạng Tiết kiệm

Chánh Thanh tra

Chuyên gia tư vấn

Phòng Tài chính

Cục Chính trị

Phòng Vật liệu

Bộ phận Hậu cần

Phòng Quản lý Dự án Đầu tư

Phòng Kỹ thuật

Phòng Khoa học Quân sự

Quản lý Kỹ thuật

phòng thông tin khqs

Tạp chí Kinh tế và Công nghiệp Quốc phòng

Cục Điều tra Hình sự

Các đơn vị cấp dưới bao gồm:

Xem thêm: Bảng lương, phụ cấp quân sự, quân hàm mới nhất

Viện thiết kế tàu chiến

Nhà máy quang điện cơ z123

Học viện vũ khí

Công ty Máy chính xác 25 (Nhà máy Z125)

Máy bắn đá – Thuốc nổ

Công ty Máy chính xác 27 (Nhà máy Z127)

Học viện kỹ thuật

Công ty Máy chính xác 29 (Nhà máy Z129)

Viện Công nghiệp Quốc phòng

31 Công ty Vật liệu nổ Cơ điện (Nhà máy z131)

Ba công ty con

Công ty Dụng cụ Điện 43 (Nhà máy z143)

Công ty Pine

Công ty cao su 75 (nhà máy z175)

Công ty Bảo hiểm Quân đội (Micrô)

Công ty 76 (Nhà máy z176)

Trung tâm t504

Masao Mai Electronics (Nhà máy z181)

Công ty đóng tàu Honghe (Nhà máy z173)

Công ty Máy móc Chính xác 83 (Nhà máy z183)

Công ty đóng tàu 189 (Nhà máy z189)

Công ty Hóa chất 95 (Nhà máy z195)

Công ty Máy chính xác 11 (Nhà máy Z111)

Quang điện-điện tử 99 (Nhà máy Z199)

Công ty Hóa chất cơ khí 13 (Nhà máy Z113)

Công ty Cổ phần Xi măng x18

Công ty Hóa chất cơ khí 14 (Nhà máy Z114)

298 Nhóm phục hồi

Công ty Hóa chất cơ khí 15 (Nhà máy Z115)

nhà máy x51, ba công ty con

Công ty TNHH MTV Máy 17 (nhà máy z117)

Nhà in, Bộ Chính trị

Xem thêm: Ốc Thanh Vân Là Ai? Tiểu Sử Ốc Thanh Vân Và Chồng 20 Năm Bên Nhau Của Ốc Thanh Vân Và Chồng

Viết một bình luận