Phát triển kinh tế tập thể – Xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế | VTV.VN

Hợp tác xã là trung tâm của kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể là một “thành phần kinh tế quan trọng” của nền kinh tế quốc dân.

Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời kỳ mới: Đẩy nhanh tốc độ phát triển và tăng trưởng kinh tế tập thể. .

Bạn đang xem: Nòng cốt kinh tế tập thể là gì

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến ​​thêm về dự thảo Luật Tổ chức kinh tế hợp tác, được đổi tên từ Luật Hợp tác xã hiện hành. Đây là khâu quan trọng tạo cơ sở pháp lý để phát triển kinh tế tập thể, các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ được triển khai theo đúng mục tiêu và phương hướng phát triển trong đề án. Nghị quyết Trung ương 20 về Đảng tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ý tưởng phát triển hợp tác xã lần đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra trong tác phẩm Về con đường cách mạng từ năm 1925 đến năm 1927. Vào những năm 1960, kinh tế tập thể của Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Tính đến năm ngoái, cả nước có hơn 27.400 hợp tác xã, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1 triệu lao động.

Xem thêm: Các đạo bà la môn là gì

Những năm gần đây, thu nhập bình quân của người lao động HTX ngày càng tăng và thu hẹp khoảng cách so với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, từ gần 45 triệu đồng năm 2013 xuống còn gần 53 triệu đồng. / người / năm, thu nhập bình quân từ 4,3 tỷ đồng / HTX tăng khoảng 60%.

Hiệu quả Kinh tế và Xã hội của Hợp tác xã

Khi nói đến kinh tế tập thể, người ta thường nghĩ đến việc phải gõ cửa để đi làm, và về nhà toàn thời gian quan trọng hơn là đi làm. Có bao nhiêu sản phẩm. Đây là quan điểm cho rằng thời kỳ bao cấp cuối cùng do mô hình hợp tác xã chi phối.

Tuy nhiên, nhận thức về HTX và kinh tế tập thể đã có nhiều thay đổi, nhưng không phải không có khó khăn.

Ông Hoàng Văn Tham, Chủ nhiệm Hợp tác xã rau quả sạch Hà Nội cho biết: “Hợp tác xã với tư cách là một doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có lãi và có doanh thu lớn. Lợi nhuận không chỉ cho xã viên mà còn cho cả xã viên. lực lượng lao động của hợp tác xã. Để có một cuộc sống ngày càng đầy đủ, một môi trường trong sạch hơn, nhưng trên hết, người dân phải có đủ nguồn lực để nghe theo tiếng gọi của nền kinh tế.

Xem thêm: Bang Bang – BangBang Kul: Game bắn xe tăng thế hệ mới

Số liệu thống kê trên toàn quốc cho thấy đóng góp của các thành phần kinh tế tập thể và hợp tác xã vào nền kinh tế quốc dân đã giảm hơn một nửa trong 20 năm qua.

Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương CPC về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong thời kỳ mới đã chỉ rõ rằng cần khuyến khích và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia về phát triển kinh tế tập thể và xây dựng một số chính sách cụ thể về phát triển nguồn nhân lực; đất đai, tài chính, tín dụng; khoa học và công nghệ; hỗ trợ thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp thị, nghiên cứu thị trường; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chính sách bảo hiểm xã hội. Những gì mà Nghị quyết 20 đề ra để thực hiện là rất quan trọng, bởi từ trước đến nay, đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho kinh tế tập thể nhưng phân tán, manh mún, chủ yếu là tổng hợp, nghèo nguồn lực hoặc thiếu khả thi.

Nghị quyết 20 xác định: “Kinh tế tập thể là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, phải được củng cố và phát triển cùng với kinh tế quốc doanh để trở thành nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế., nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. ”

Nghị quyết đề xuất đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên. Đảm bảo trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Mục tiêu bao trùm là mang lại lợi ích kinh tế và xã hội ngày càng cao cho tất cả những người tham gia kinh tế tập thể.

Có như vậy, trong quá trình thể chế hóa nghị quyết thành chính sách, pháp luật, cần tháo gỡ những khó khăn tồn tại trong hoạt động HTX hiện nay để thực sự tạo dựng niềm tin, niềm tin và khơi dậy ý chí tham gia kinh tế tập thể. ở mỗi người dân.

Chương trình Tập hôm nay sẽ được phát sóng vào ngày 15 tháng 8. Khách mời là Hoàng trong Thủy, nguyên Tổng biên tập tạp chí “Miền quê mới”. giải thưởng sẽ cụ thể hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

* Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi các chương trình truyền hình Việt Nam trên sóng tv online và vtvgo!

Xem thêm: Hồ sơ Phù thuỷ: Luna Lovegood là ai? – Fandom.vn

Viết một bình luận