Wiki

Phương trình đẳng cấp bậc hai và bậc ba đối với sin và cos (Lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập có đáp số)

Sau khi biết phương pháp giải các phương trình lượng giác cơ bản, phương trình bậc nhất đối với sin và cos, phương trình đối xứng và nửa đối xứng các em sẽ đến với một dạng phương trình nữa, đó là phương trình đẳng cấp bậc hai và bậc ba đối với sin và cos. Bài viết này cung cấp cho các em đầy đủ phương pháp giải và các ví dụ minh họa cụ thể cũng như bài tập áp dụng phong phú, giúp các em nắm thật chắc kiến thức về dạng phương trình này.

  • Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sin và cos (Phương pháp + Bài tập áp dụng)
  • Phương trình bậc nhất đối với sin và cos (Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết)
  • Trắc nghiệm phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
  • TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN (Có lời giải chi tiết)
  • 92 câu trắc nghiệm phương trình lượng giác cơ bản
  • Tìm tập xác định của hàm số lượng giác ( có lời giải chi tiết)
  • Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos
  • Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác (có lời giải chi tiết)

Xem thêm: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP BẬC HAI VÀ BẬC BA ĐỐI VỚI SIN VÀ COS

XEM THÊM:  sơn tùng m-tp cao bao nhiêu

Bạn đang xem: phương trình đẳng cấp

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Nhận biết: Phương trình đẳng cấp là phương trình chứa ( sin ), ( cos ) thỏa mãn bậc của tất cả các hạng tử đều là số chẵn, hoặc đều là số lẻ. Chẳng hạn:

( bullet ) ( sin x), ( cos x) bậc một.

( bullet ) ({sin ^2}x,co{s^2}x,sin xcos x) bậc hai.

Tham khảo: Các cho acc tap kich vip mien phi

( bullet ) ({sin ^3}x,co{s^3}x,{sin ^2}xcos x,sin x{cos ^2}x,cos 3x,sin 3x) đều bậc 3.

Cách giải: Ta xét hai trường hợp sau:

( bullet ) Trường hợp 1: (cos x = 0)

( bullet ) Trường hợp 2: (cos x ne 0). Khi đó ta sẽ chia cả 2 vế cho ({cos ^m}x) (ở đó m là bậc của phương trình đẳng cấp), ta được phương trình bậc m với ẩn là (tan x).

(Tương tự đối vơi việc chia cho ( sin x) để đưa về ( cot x).)

B. CÁC VÍ DỤ MẪU

Có thể bạn quan tâm: Top Cặp đôi đẹp trong Ổ bánh mì tình yêu

Phương trình đẳng cấp bậc hai và bậc ba đối với sin và cos (Lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập có đáp số)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 – Xem ngay

Có thể bạn quan tâm: Các bảng màu son black up

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button