Pizza inn thực đơn

With dough hand-made fresh all day, và a Búp Phê full of family favorites, it’s easy to lớn see why we’ve been America’s Hometown Pizza Place for 60 years and counting. After just one bite, you’ll taste why there’s no topping Pizza Inn. Menu choices vary by location.

Bạn vẫn xem:
Bạn đang xem: Pizza inn thực đơn

*

*

Alfredo Cheese – Creamy Alfrevì chưng sauce và mozzarella cheese. (360 cal./slice)Bacon Cheddar Ham – Babé, đê mê, cheddar và mozzarella cheeses. (380 cal./slice)Babé Cheeseburger – Mustard sauce topped with beef, bacon and onions with cheddar và mozzarella cheeses and pickles. (380 cal./slice)BBQ Chicken – Grilled chicken, onions, BBQ sauce, cheddar and mozzarella cheeses. (380 cal./slice)BLT – Bacon, mayonnaise, shredded lettuce, diced tomatoes và mozzarella cheese. (410 cal./slice)Buffalo Chicken – Seasoned chicken with spicy Buffalo sauce, ranch sauce, cheddar and mozzarella cheeses. (370 cal./slice)Chicken Alfredo – Grilled chicken, Alfrevì chưng sauce, onions, mushrooms, black olives and mozzarella cheese. (380 cal./slice)Chicken Banhỏ Ranch – Banhỏ, diced chicken, ranch dressing, tomatoes và mozzarella cheese. (360 cal./slice)Chicken Fajita – Fajita chicken, green bell peppers, onions, tomatoes, black olives, mozzarella và cheddar cheeses. Served with picante sauce. (350 cal./slice)Hawaiian – Ham, pinetáo và mozzarella cheese. (350 cal./slice)Loaded Baked Potato – Sliced potatoes, green onions, bacon, ranch dressing, mozzarella và cheddar cheeses. (390 cal./slice)Meaty Max – Italian sausage, pepperoni, babé, si mê, beef, cheddar and mozzarella cheeses. (500 cal./slice)Pepperoni Max – Pepperoni to the max with mozzarella cheese. (400 cal./slice)Pizza Inn Special – Pepperoni, beef & pork toppings, onions, mushrooms, green peppers and blachồng olives. (360 cal./slice)Spicy Asian Chicken – Diced chicken, sweet chili sauce, onions, green peppers and mozzarella cheese. (360 cal./slice)Spinach Alfredo – Alfrevì sauce, fresh spinach & mozzarella cheese. (360 cal./slice)Supreme Max – Pepperoni, beef, pork sausage, blachồng olives, mushrooms, onions, green bell peppers and two layers of mozzarella cheese. (370 cal./slice)Taco – Tateo meat, lettuce, tomatoes, mozzarella and cheddar cheeses. (480 cal./slice)Veggie Max – Blaông xã olives, green bell peppers, tomatoes, mushrooms, onions và mozzarella cheese. (350 cal./slice)Or Create Your Own!


*

*Xem thêm: Sổ Tay Hướng Dẫn Cài Win 10 Bằng Đĩa Dvd, Usb Boot Cực Kỳ Đơn Giản

Garlic Rolls – Seasoned with garlic và served with marinara dipping sauce. (110 cal./each)Garlic Cheesebread – Brushed with garlic butter và topped with a blover of mozzarella and Parmesan cheeses. (150 cal./slice)


*

Bone-In Wings – Spicy Buffalo, tangy BBQ or Sweet Chili Asian chicken wings served with ranch dipping sauce. (60 cal./wing)Boneless Wings – Spicy Buffalo, tangy BBQ or Sweet Chili Asian sauces served with ranch dipping sauce. (50 cal./wing)


Spaghetti – With marinara sauce và garlic breadsticks. (570 cal.)Spaghetti Deluxe – Baked with marinara sauce, meatballs và mushrooms. Topped with mozzarella cheese và served with garlic breadsticks. (830 cal.)


Garden Salad – Romaine lettuce, sliced cucumbers, bell peppers, red onions, tomatoes & croutons with choice of dressing. (80-130 cal. / add 20-3trăng tròn cal. for dressing)
Xem thêm: Thực Đơn Pizza Company - Thực Đơn Giao Hàng Tận Nơi Của The Pizza Company

Ham & Cheese – Ham, bell peppers, onions, mozzarella and cheddar cheeses. (140 cal./slice)BBQ Chicken – Chicken, BBQ sauce, mozzarella và cheddar cheeses, onions và banana peppers. (150 cal./slice)Pepperoni – Pepperoni, pizza sauce, mozzarella and cheddar cheeses. (160 cal./slice)

Chuyên ổn mục:


Trả lời Hủy

Thư điện tử của các bạn sẽ ko được hiển thị công khai minh bạch. Các trường phải được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Lưu thương hiệu của tớ, gmail, cùng website trong trình coi ngó này đến lần comment kế tiếp của tôi.