Ví dụ về quan hệ xã hội và quan hệ pháp luật

Ví dụ về các mối quan hệ xã hội

Quan hệ xã hội là quan hệ giữa người với người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đó là sản xuất và phân phối của cải vật chất, thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tinh thần và duy trì lợi ích xã hội. .

& gt; & gt; & gt; Xem thêm:

Bạn đang xem: Quan hệ xã hội là gì ví dụ

  • 200 câu đúng, sai về kinh tế chính trị Mác – Lênin
  • 200 câu, đáp án đúng, sai về luật đất đai
  • Luật so sánh 200 câu trả lời đúng và sai
  • Câu hỏi luật hành chính 200 câu trả lời đúng và sai
  • 200 Tuyên bố Sai và Câu trả lời của Luật Tố tụng Dân sự
  • 200 Tuyên bố Sai và Câu trả lời của Luật Thương mại Quốc tế
  • Khoảng 300 Tuyên bố Đúng và Sai về Lý thuyết Nhà nước và Pháp luật

Các mối quan hệ xã hội bao gồm: mối quan hệ vật chất và mối quan hệ tinh thần. Các quan hệ xã hội tồn tại khách quan và không phụ thuộc vào ý chí của con người.

Quan hệ xã hội là quan hệ bền vững, ổn định, lặp lại, có mục đích, có kế hoạch và phối hợp do các chủ thể xã hội hình thành trên cơ sở tương tác xã hội.

Đặc điểm cơ bản của các mối quan hệ xã hội là những mối quan hệ này không dựa trên sự đồng cảm hay không thân thiện của cá nhân, mà dựa trên một địa vị nhất định của mỗi cá nhân. Những hành vi mà một cá nhân phải thực hiện khi đứng ở vị trí đó (gọi là vai xã hội).

Như vậy, các mối quan hệ này được xã hội quy định một cách khách quan. Đây là mối quan hệ giữa các nhóm xã hội hoặc giữa các cá nhân là đại diện của các nhóm xã hội đó. Điều này có nghĩa là các mối quan hệ xã hội không có bản sắc. Bản chất của các mối quan hệ này không nằm ở sự tác động lẫn nhau của các nhân cách, mà ở sự tác động lẫn nhau của các vai trò xã hội.

Ví dụ:

– Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh;

– Mối quan hệ giữa người bán và người mua;

– Mối quan hệ giữa người quản lý và nhân viên, …

Xem thêm: Quan hệ hôn nhân là gì? Điều kiện quan hệ hôn nhân hợp pháp?

Ví dụ về quan hệ pháp lý

Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội do các luật, quy định khác nhau điều chỉnh, việc hình thành, phát triển, tồn tại hay chấm dứt các quan hệ xã hội này phù hợp với các quy định của pháp luật bảo vệ. dân tộc.

Các yếu tố cần có để hình thành một quan hệ pháp luật bao gồm: chủ thể của quan hệ pháp luật; khách thể của quan hệ pháp luật và nội dung của quan hệ pháp luật.

Ví dụ: Tháng 10 năm 2009, bà B vay của chị gái 300 triệu đồng để tham gia vào công ty. Bà B hứa trong tháng 2.2018 sẽ trả đủ vốn và lãi cho chị T 30 triệu Rupiah.

– Chủ đề: Bà b và Bà t

Ms.b:

+ Có năng lực pháp luật do bà b không bị Tòa án hạn chế hoặc tước năng lực pháp luật;

<3

= & gt; Bà b có đầy đủ khả năng chủ đề.

Chị T:

+ Có năng lực pháp luật vì không bị Tòa án hạn chế hoặc tước năng lực pháp luật;

Xem thêm: Quan hệ ra máu, hãy bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân | Medlatec

+ Có khả năng vì đã đủ tuổi tham gia quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật dân sự và không bị tâm thần.

=> Tôi có đầy đủ khả năng làm chủ đề.

– Nội dung:

Các quý cô

+ Đúng: sử dụng số tiền vay được;

+ Nghĩa vụ: Trả nợ gốc và lãi.

Cô gái

+ Có: nhận lại tiền;

+ Nghĩa vụ: Đưa khoản vay cho bà b; thông qua thỏa thuận. Gốc và lãi sau khi khoản vay đáo hạn.

– Đối tượng: Số tiền và Lãi suất Khoản vay.

Xem thêm: POP3 và IMAP là gì? Sự khác nhau giữa POP3 và IMAP

Viết một bình luận