Reach out là gì và cấu trúc với cụm từ reach out trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cụm từ thường được sử dụng trong giao tiếp và học thuật. Hiểu nghĩa của các cụm từ để sử dụng chúng một cách chính xác là một vấn đề đau đầu thường xuyên đối với những người học tiếng Anh. Để thấu hiểu những khó khăn của các em học sinh thân yêu, studytienganh có chuỗi bài học về các cụm từ tiếng Anh. Hôm nay chúng ta hãy cùng tienganh tìm hiểu một cụm từ – đó là cụm từ vươn xa. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết được tầm tay là gì và cấu trúc của cụm từ.

Xem thêm: Linear Regression – Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning

Xem thêm: QuickSilver – Tia chớp bạc của Marvel là ai ? – Hồ Sơ Nhân Vật – Nhân vật Marvel

Bạn đang xem: Reach out to

reach out là gì

(minh họa về một bàn tay giúp đỡ)

Xem thêm: Linear Regression – Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning

Xem thêm: QuickSilver – Tia chớp bạc của Marvel là ai ? – Hồ Sơ Nhân Vật – Nhân vật Marvel

Bạn đang xem: Reach out to

1 Đưa tay ra có nghĩa là gì?

Xem thêm: Linear Regression – Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning

Xem thêm: QuickSilver – Tia chớp bạc của Marvel là ai ? – Hồ Sơ Nhân Vật – Nhân vật Marvel

Bạn đang xem: Reach out to

Theo định nghĩa của Từ điển Cambridge, tiếp cận là nỗ lực giao tiếp với một người hoặc một nhóm người, thường là để giúp đỡ hoặc thu hút họ.

vươn ra ngoài được phát âm là / riːtʃ aʊt /.

Cụm từ này bao gồm động từ đạt và giới từ ra ngoài.

Xem thêm: Linear Regression – Hồi quy tuyến tính trong Machine Learning

Xem thêm: QuickSilver – Tia chớp bạc của Marvel là ai ? – Hồ Sơ Nhân Vật – Nhân vật Marvel

Bạn đang xem: Reach out to

Ví dụ:

Viết một bình luận