Khái quát chung về thiết chế thương mại quốc tế

Trong lịch sử quan hệ quốc tế, các tổ chức quốc tế nói chung, đặc biệt là các tổ chức thương mại quốc tế được hình thành tương đối sớm. Do có nhiều nhãn hiệu khác nhau, các tổ chức quốc tế đầu tiên về bản chất là các tổ chức phi chính phủ, với phạm vi hoạt động hạn chế, chủ yếu vì mục đích đạo đức.

Khi các tổ chức quốc tế liên chính phủ đầu tiên ra đời, một trong những mục đích hoạt động cơ bản của họ là tập trung vào hợp tác kinh tế. Đặc biệt là từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các tổ chức quốc tế bao gồm các tổ chức liên chính phủ và tổ chức phi chính phủ đã đặt nền móng vững chắc cả về số lượng và quy mô của các tổ chức nói chung và tổ chức nghề nghiệp tham gia.

Bạn đang xem: Thiết chế thương mại quốc tế là gì

Nền tảng và sự phát triển của các thể chế thương mại quốc tế.

Xem thêm: Đau xương bả vai và những điều bạn có thể chưa biết | ACC

–Cơ sở thực tế

Các nước trẻ ở trình độ khác nhau trên thế giới, trình độ phát triển kinh tế, điều kiện tự nhiên, hệ thống chính trị … Từ kinh nghiệm và bài học của một số nước khi thực hiện chính sách “tự nhiên”, “tự cung tự cấp”, “đóng cửa cửa ”ở những thời điểm khác nhau đã cho thấy rằng hợp tác để thúc đẩy phát triển là chìa khóa của bất kỳ quốc gia nào. Không thể đứng ngoài thực tế. Vì vậy, sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của các định chế thương mại quốc tế là một trong những hình thức hợp tác hiệu quả giữa các thành viên thông qua sự phối hợp và điều phối lợi ích. Mặt khác, trong những thập kỷ gần đây, nhất là sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế quốc tế diễn ra rất mạnh mẽ: hệ thống kinh tế quốc tế ngày càng đa dạng, nảy sinh những vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế. của các quốc gia ngày càng đòi hỏi các quốc gia phải tổ chức phối hợp phù hợp Hoặc chặt chẽ hơn trong việc sắp xếp để duy trì, ổn định và phát triển trật tự của toàn bộ gia đình quốc tế, đặc biệt là các thể chế kinh tế quốc tế. Các cơ quan thương mại quốc tế là một trong những hình thức như vậy. Vì vậy, sự ra đời và phát triển của hệ thống thương mại quốc tế là tất yếu và khách quan.

– Cơ sở pháp lý

Các tổ chức thương mại quốc tế ra đời trên cơ sở các văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia ký kết hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nhiều tổ chức quốc tế liên chính phủ ban hành. Các hiệp ước quốc tế, nghị quyết, thỏa thuận quốc tế … Những cuộc thảo luận này không chỉ nhằm tạo ra các tổ chức và thể chế tiền tệ, mà nó thường bao gồm các điều khoản về cơ cấu, tổ chức và thẩm quyền của chính các tổ chức đó. Ví dụ: Liên hợp quốc được thành lập trên cơ sở Hiến chương, ASEAN được di chuyển trên cơ sở Tuyên bố Tam cốc, và Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) đã thông qua Nghị quyết 2205 ngày 17 tháng 12 năm 1966 (xxi) thành lập. ) Đại hội đồng Liên hợp quốc … và các tổ chức quốc tế liên chính phủ, cũng là một trong những cơ sở để xác định quyền của các tổ chức này nhằm hoàn thiện luật pháp quốc tế.

3. Đặc điểm của các thể chế thương mại quốc tế hiện nay

Xem thêm: Đông Chí – Tiết Đông Chí – Đặc điểm, ý nghĩa của Tiết Đông Chí

Từ các yếu tố như; mục đích thành lập và hoạt động, ảnh hưởng của xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa … So với các tổ chức quốc tế khác, các thể chế thương mại quốc tế hiện nay có một số đặc điểm riêng. Sau:

– Sự đa dạng của các hình thức tổ chức

Các đơn vị tham gia hợp tác quốc tế thường tạo ra nhiều “mô hình” tổ chức khác nhau để đáp ứng nhu cầu và lợi ích kinh tế của họ. Ngoài các tổ chức kinh tế quốc tế liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức toàn cầu (Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới …), các tổ chức khu vực (Liên minh, Châu Âu, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, v.v.) và các hình thức mới như Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Diễn đàn hợp tác (apec) đã xuất hiện. Ngoài ra, trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế liên chính phủ (tổ chức quốc tế nói chung) hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, để đạt được mục tiêu hợp tác trong lĩnh vực kinh tế – thương mại, trong cơ cấu của các tổ chức này cũng có những thể chế đặc biệt. Phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế như Hội đồng kinh tế – xã hội, Ủy ban luật thương mại quốc tế, Hội nghị hợp tác và phát triển của Liên hợp quốc … Liên hợp quốc, hội đồng afta, hội đồng aia, hội đồng kinh tế ASEAN Hội nghị Bộ trưởng …

Xem thêm: Nhân Hóa Là Gì Lớp 3 – Tiếng Việt Lớp 3 Luyện Từ Và Câu: Nhân Hóa

Viết một bình luận