Emily Luu •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true"> Dưa lứoi vàng•Dâu tây•Các loại hạt: điều, đậu phộng•Cà chua bi•Olive," /> Emily Luu •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true"> Dưa lứoi vàng•Dâu tây•Các loại hạt: điều, đậu phộng•Cà chua bi•Olive," />

Thực đơn cuối tuần đãi khách

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"đãi">" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true">
Emily Luu
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"đãi">" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true">
Dưa lứoi vàng•Dâu tây•Các loại hạt: điều, đậu phộng•Cà chua bi•Olive