Thực Hành Lập Quy Trình Công Nghệ Chế Tạo Một Chi Tiết Đơn Giản Trên Máy Tiện

nghệ chế tạo chi tiết Bài 18: Thực hành LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MỘT CHI TIẾT ĐƠN GIẢN TRÊN MÁY TIỆN III.Các bước tiến hành Vd: Lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết chốt cho trênChihình … 45o Sng LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MỘT CHI TIẾT ĐƠN GIẢN TRÊN MÁY TIỆN Bước 8: Cắt đứt đủ chi u dài 40mm 40 n Sng LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MỘT CHI TIẾT ĐƠN GIẢN TRÊN MÁY TIỆN Bước … n Sd LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MỘT CHI TIẾT ĐƠN GIẢN TRÊN MÁY TIỆN Bước 6: Tiện trụ ∅20 dài 25mm 25 ∅20 n Sd LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MỘT CHI TIẾT ĐƠN GIẢN TRÊN MÁY TIỆN Bước 7:…

Đang xem: Thực hành lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

*

… LẬP QUI TRÌNH CÁC BƯỚC GIA CÔNG CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY TRÊN MÁY TIỆN ∅18 ∅2 1×450 10 10 30 Bước 1: Chọn phôi có đủ lượng dư để bóc bỏ ∅20 chi u dài lắp vào mâm cặp Ví … Lắp dao tiện ngoài, cắt đứt,… lên đài dao Bước 4, 5, 6: Mâm cặp quay, tiện mặt đầu, trụ ∅20, vát 1×45 Mâm cặp quay n Tiện trụ Sng Tiện mặt đầu Vát 1×45 Bước 7, 8: Đổi dao, tiện ∅18 x10, tiện rãnh … Bước 7, 8: Đổi dao, tiện ∅18 x10, tiện rãnh đủ chi u dài 30 n Tiện ∅18 x10 Cắt rãnh Bước 9: Đổi dao, vát 1×45 n Vát 1×45 Bước 10: Đổi dao, Cắt đứt đủ chi u dài n Cắt đứt, hoàn thành ∅18 ∅2 1×450…

*

… dao Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết đơn giản máy tiện 2 .Lập quy trình công nghệ chế tạo Bước 4: Tiện khỏa mặt đầu Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết đơn giản máy tiện 2 .Lập quy trình công … 25 Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết đơn giản máy tiện 2 .Lập quy trình công nghệ chế tạo Bước 6: Tiện phần trụ Ø20,dài 25mm (tiện tinh) Ø20 25 Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết đơn giản máy máy tiện 2 .Lập quy trình công nghệ chế tạo Bước : Vát mép x 45 x 45 Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết đơn giản máy tiện 2 .Lập quy trình công nghệ chế tạo Bước : Cắt đủ chi u dài 40mm 40 Quy trình…

*

quy trình công nghệ chế tạo chi tiết III Các bước tiến hành: Ví dụ: Lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết chốt cho hình vẽ 18.1 x 45o x 45o ∅20 ∅25  25 40 Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo Chi tiết … KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Hãy trình bày chuyển động tiện? Câu 2: Tiện gia công loại bề mặt nào? Bài 18 THỰC HÀNH LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MỘT CHI TIẾT ĐƠN GIẢN TRÊN MÁY TIỆN I Chuẩn bị: … bị chi tiết mẫu đề vẽ chi tiết cần chế tạo Chuẩn bị dụng cụ vật liệu cần thiết cho thực hành: bút chì, thước kẻ, êke, giấy vẽ… II Nội dung thực hành  Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo  Xây dựng quy…

Xem thêm: Hướng Dẫn Copy Nhạc Từ Máy Tính Vào Iphone, Ipad Cực Kì Đơn Giản

*

trình công nghệ chế tạo chi tiết III.Các bước tiến hành Vd: Lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết chốt cho hình vẽ 18. 1 x 45o x 45o ∅20 ∅25  25 40 1.Tìm hiểu chi tiết cần chế Chi tiết làm … bò chi tiết mẫu vẽ chi tiết cần chế tạo Chuẩn bò dụng cụ vật liệu can thiết cho thực hành bút chì, thước kẻ, êke, giấy, II Nội dung thực hành   Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo Xây dựng quy trình … viên đánh giá kết thực hành qua báo cáo hoc sinhï V Một số đề tập 10 30 10 30 15 30 ∅10 ∅15 ∅20 ∅20 18 Lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết sau: ∅20 ∅20  …

*

… Để lập qui trình công nghệ chế tạo dài, đường kính phôi chi tiết có bước? Bước 2: Gá phôi vào GV yêu cầu HS tự lập qui trình công nghệ mâm cặp máy tiện chế tạo sản phẩm máy tiện Bước 3: Lắp dao … nộp lại cho GV Bước 7: Vát mép o tiết học 1×45 QTCN: trình tự bước cần có để chế Bước 8: Cắt đứt đủ tạo chi tiết chi u dài 40 mm Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết Bước 9: Đảo đầu vát o có bước … HS lập QTCN chế tạo GV: Thế qui trình công nghệ? 2./ Các bước lập qui trình công nghệ: HS: liên hệ kiến thức học trả Bước 1: Chọn phôi: lời câu hỏi phải chọn nguyên tắc, lưu ý chi u GV: Để lập…

Xem thêm: Phòng Chống Bị Hack Facebook Tránh Bị Hack Nick, Cách Bảo Mật Facebook Tránh Bị Hack Nick

… cho chi tiết: Phơng trình cân lực: N2 F = N2-W-N1 = (1) Phơng trình cân mô men: M(A) = N2.l2-N1.l1 = (2) N1 W Từ (1) (2) ta có: W l 13 17.45 = = 11 77( N ) l1 l 10 0 45 N = N1 + W = 11 77 + 13 17 … 2.Khoan 40 53 0 15 ,766 18 0 15 ,590 15 ,770 3.khoét 18 6 15 ,952 70 15 ,880 15 ,950 18 0 290 66 16 ,08 16 12 0 410 4.Doa 32 18 16 , 018 68 248 Các thông số bảng: Rza: chi u cao nhấp nhô tế vi bớc công nghệ sát … Vt = Vb.k1.k2.k3.k4.k5 Trong đó: k1 =1, 0; k2 = 0,8; k3 = 1, 0; k4 = 1, 13; k5 = 0,95 Vt = 14 1 .1, 0.0,8 .1, 0 .1, 13.0,95 = 13 5,7m/phút Tốc độ trục chính: n t = 10 00ìVt/.D = 10 00 .13 5,7/3 ,14 .10 0 = 432…

thiết kế băng tải trong hệ thống định lượng sản xuất phân npk, lập quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết điển hình

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button